Detail produktu

TNV 75 6905 Metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě

RACLAVSKÝ, J.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Tato oborová norma slouží pro hodnocení technického stavu kanalizační sítě. Metodika platí pro posuzování technického stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek. Platí pro systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační.

Klíčová slova

technické hodnocení stavu, stoková síť, kanalizační přípojky

Datum vzniku

20.02.2012

Umístění

tištěná norma - Hydroprojekt CZ a.s., Praha

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty