Detail produktu

Hybridní větrací systém se vzduchovým zemním výměníkem tepla

KOLBÁBEK, A. JAROŠ, M. JÍCHA, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Stávající hybridní větrací systém experimentálního nízkoenergetického domku EÚ FSI VUT v Brně, který kombinuje nucené a přirozené větrání, byl doplněn vzduchovým zemním výměníkem tepla (VZVT). Při provozu hybridního větracího systému lze větrací vzduch nasávat přes zemní výměník, který jej předehřívá (v zimním období), resp. ochlazuje (v letním období). Systém je možno provozovat i v cirkulačním režimu, při němž se průchodem zemním výměníkem ochlazuje vnitřní vzduch, čímž částečně nahrazuje funkci klimatizace. Optimalizací řídicího software tak lze dosáhnout tepelné pohody vnitřního prostředí při minimalizaci energetických nároků.

Klíčová slova

zemní výměník tepla, hybridní větrání, protimrazová ochrana

Datum vzniku

31.12.2011

Umístění

Experimentální dům větrání FSI, Technická 2896/2, Královo Pole, 61600, Brno, Česká republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty