Detail produktu

Kryptografický převodník

MLÝNEK, P. KOUTNÝ, M. MIŠUREC, J. KUBÍČEK, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Kryptografický převodník je aplikace pro šifrování/dešifrovaní realizována jako TCP server/klient, která slouží jako šifrovací převodník na straně data koncentrátoru nebo sběrném místu. Šifrovací převodník umožní připojení k jakému kolik koncentrátoru bez závislosti na výrobci, typu dat apod. Převodník data zašifruje nebo dešifruje a předá data nadřazenému systému k dalšímu zpracování dešifrované, nebo pošle do TCP/IP sítě zašifrované data pro komunikační jednotku nebo sběrné místo.

Klíčová slova

převodník, šifrování, TCP

Datum vzniku

12.12.2011

Umístění

http://www.utko.feec.vutbr.cz/~mlynek/prevodnik.html

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty