Detail produktu

Komunikační jednotka GPRS

MLÝNEK, P. MIŠUREC, J. KOUTNÝ, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Komunikační jednotka MEg202.1 je navržena, aby umožnila přenos dat z přístrojů se sériovou komunikační linkou RS-232 nebo RS-485 a také stav reléových kontaktů prostřednictvím sítě GSM mobilních operátorů s využitím technologie GPRS (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, GPRS class 10). Jednotka MEg202.1 implementuje protokol IEC 60870-5-104 a umožňuje tak zahrnout zařízení a přístroje, které buď vůbec nemají komunikační rozhraní (pouze reléové vstupy / výstupy), nebo samy neimplementují standardizovaný protokol, do systému monitorování, ovládání a sběru dat, který používají i distribuční energetické společnosti v České republice.

Klíčová slova

RS-232, RS-458, GSM, GPRS

Datum vzniku

14.12.2009

Umístění

Prototyp uložen na pracovišti: MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Okružní 834/29a, 638 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty