Detail produktu

Komunikační jednotka dálkového sběru dat

MLÝNEK, P. KOUTNÝ, M. MIŠUREC, J.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Komunikační jednotka umožňuje připojení jednoúčelových zařízení pro měření elektrických veličin energetické sítě do sítě Internet pomocí protokolu TCP/IP. Z těchto měřicích zařízení jsou data přenášena do centrálního řídicího, dispečerského, telemetrického či sběrového systému. Jednotka zajistí autorizovaný přístup k datům a spolehlivou zabezpečenou komunikaci.

Klíčová slova

komunikační jednotka, dálkový sběr dat, Internet, RCM3700 Rabbit Core, měřící zařízení, uživatelské rozhraní, zabezpečení

Datum vzniku

21.11.2008

Umístění

UTKO, FEKT, VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty