Detail produktu

Jednoportový širokopásmový vektorový obvodový analyzátor na principu šestibranu pro rozsah 50MHz - 2680MHz, Realizace v rámci řešení projektu: MSM0021630513 "Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM)"

URBANEC, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o měřící systém sestávající z VF části, analogového předzpracování, vzorkování a výpočetní části na PC. Pokrývá měřící rozsah 50MHz - 2680MHz, software řídí použitý generátor pomocí GPIB sběrnice. Ten je použit i pro kalibraci měřících detektorů.

Klíčová slova

Vektorový obvodový analyzátor, šestibran,

Datum vzniku

18.06.2008

Umístění

PA-737, UREL FEKT VUT, Purkyňova 118, Brno, 612 00.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty