Detail produktu

Systém pro měření tížnicových odchylek

MACHOTKA, R. KALVODA, P. BARTONĚK, D. KURUC, M. POKORNÝ, J. VONDRÁK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Systém umožňuje kombinací astronomických a geodetických měření určit složky tížnicové odchylky s přesností lepší 1".

Klíčová slova

tížnicová odchylka, geodetická astronomie, fyzikální geodézie

Datum vzniku

31.12.2007

Umístění

VUT v Brně, FAST, Veveří 95, Ústav geodézie

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty