Detail publikace

Stanovení silových účinků vyvolaných pohybem chodců

KALA, J. SALAJKA, V. HRADIL, P. NEVAŘIL, A. SMUTNÝ, J.

Originální název

Stanovení silových účinků vyvolaných pohybem chodců

Český název

Stanovení silových účinků vyvolaných pohybem chodců

Typ

různé

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pro stanovení vibrací mostních konstrukcí vyvolaných pohybem osob je nutné sledovat tyto oblasti: (i) zdroj vibrací a jeho popis, (ii) odezvu a její vyhodnocení z hlediska komfortu a (iii) návrh možných úprav. Návrhové normy poskytují návod pro řešení a posudek jen velmi jednoduchých konstrukcí (zpravidla prostý nosník), který je převeden na jednostupňový model odpovídající charakteristikám kmitání konstrukce v dominantním vlastním tvaru. Pohyb síly po lávce nemůže být přímo zohledněn. Složitější konstrukční systémy, stále více používané, mohou být vyhodnocovány velmi zjednodušeně či značně nepřesně.

Český abstrakt

Pro stanovení vibrací mostních konstrukcí vyvolaných pohybem osob je nutné sledovat tyto oblasti: (i) zdroj vibrací a jeho popis, (ii) odezvu a její vyhodnocení z hlediska komfortu a (iii) návrh možných úprav. Návrhové normy poskytují návod pro řešení a posudek jen velmi jednoduchých konstrukcí (zpravidla prostý nosník), který je převeden na jednostupňový model odpovídající charakteristikám kmitání konstrukce v dominantním vlastním tvaru. Pohyb síly po lávce nemůže být přímo zohledněn. Složitější konstrukční systémy, stále více používané, mohou být vyhodnocovány velmi zjednodušeně či značně nepřesně.

Klíčová slova

Síla při chůzi, zatížení, dynamika

Vydáno

01.12.2008

Strany od

1

Strany do

15

Strany počet

15

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT68341,
  author="Jiří {Kala} and Vlastislav {Salajka} and Petr {Hradil} and Aleš {Nevařil} and Jaroslav {Smutný}",
  title="Stanovení silových účinků vyvolaných pohybem chodců",
  annote="Pro stanovení vibrací mostních konstrukcí vyvolaných pohybem osob je nutné sledovat tyto oblasti: (i) zdroj vibrací a jeho popis, (ii) odezvu a její vyhodnocení z hlediska komfortu a (iii) návrh možných úprav. 
Návrhové normy poskytují návod pro řešení a posudek jen velmi jednoduchých konstrukcí (zpravidla prostý nosník), který je převeden na jednostupňový model odpovídající charakteristikám kmitání konstrukce v dominantním vlastním tvaru. Pohyb síly po lávce nemůže být přímo zohledněn. Složitější konstrukční systémy, stále více používané, mohou být vyhodnocovány velmi zjednodušeně či značně nepřesně.",
  chapter="68341",
  year="2008",
  month="december",
  pages="1--15",
  type="miscellaneous"
}