Detail publikace

Modelování poškozování betonu působením mrazu

TEPLÝ, B. ROVNANÍK, P.

Originální název

Modelování poškozování betonu působením mrazu

Český název

Modelování poškozování betonu působením mrazu

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Se stále širším uplatněním betonu, se vzrůstajícími požadavky na jeho vlastnosti, s používáním nových technologických postupů a s aplikací různých přísad a příměsí se zvyšuje také snaha po důkladnějším pochopení mechanizmů poškozování betonu mrazem a vzrůstá potřeba vhodných modelů, které by umožnily předpovídat chování betonu a účelněji navrhovat betonové konstrukce s ohledem na požadovanou životnost a spolehlivost (obecně viz TL 1.1.3.1). Doposud používané způsoby hodnocení mrazuvzdornosti betonu, které jsou též základem nedávno vydaných norem ČSN 73 1380 a ČSN P CEN/TS 12390-9, se opírají o experimentální zkoušky, jejichž nevýhodou je značná časová náročnost a s tím související obtíže při navrhování či hodnocení alternativních řešení - tzn. různých betonových směsí a technologií jejich zpracování. Tento TL shrnuje problematiku hodnocení mrazuvzdornosti betonu a možností jeho matematického modelování.

Český abstrakt

Se stále širším uplatněním betonu, se vzrůstajícími požadavky na jeho vlastnosti, s používáním nových technologických postupů a s aplikací různých přísad a příměsí se zvyšuje také snaha po důkladnějším pochopení mechanizmů poškozování betonu mrazem a vzrůstá potřeba vhodných modelů, které by umožnily předpovídat chování betonu a účelněji navrhovat betonové konstrukce s ohledem na požadovanou životnost a spolehlivost (obecně viz TL 1.1.3.1). Doposud používané způsoby hodnocení mrazuvzdornosti betonu, které jsou též základem nedávno vydaných norem ČSN 73 1380 a ČSN P CEN/TS 12390-9, se opírají o experimentální zkoušky, jejichž nevýhodou je značná časová náročnost a s tím související obtíže při navrhování či hodnocení alternativních řešení - tzn. různých betonových směsí a technologií jejich zpracování. Tento TL shrnuje problematiku hodnocení mrazuvzdornosti betonu a možností jeho matematického modelování.

Rok RIV

2007

Vydáno

01.11.2007

ISBN

978-80-01-04175-8

Kniha

TECHNICKÉ LISTY 2007 - DÍL 1: INTEGROVANÝ NÁVRH KONSTRUKCÍ A SYSTÉMŮ PRO VÝSTAVBU

Edice

1

Číslo vydání

1

Strany od

67

Strany do

68

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@inbook{BUT55549,
 author="Břetislav {Teplý} and Pavel {Rovnaník}",
 title="Modelování poškozování betonu působením mrazu",
 annote="Se stále širším uplatněním betonu, se vzrůstajícími požadavky na jeho vlastnosti, s používáním nových technologických postupů a s aplikací různých přísad a příměsí se zvyšuje také snaha po důkladnějším pochopení mechanizmů poškozování betonu mrazem a vzrůstá potřeba vhodných modelů, které by umožnily předpovídat chování betonu a účelněji navrhovat betonové konstrukce s ohledem na požadovanou životnost a spolehlivost (obecně viz TL 1.1.3.1). Doposud používané způsoby hodnocení mrazuvzdornosti betonu, které jsou též základem nedávno vydaných norem ČSN 73 1380 a ČSN P CEN/TS 12390-9, se opírají o experimentální zkoušky, jejichž nevýhodou je značná časová náročnost a s tím související obtíže při navrhování či hodnocení alternativních řešení - tzn. různých betonových směsí a technologií jejich zpracování.
Tento TL shrnuje problematiku hodnocení mrazuvzdornosti betonu a možností jeho matematického modelování.
",
 booktitle="TECHNICKÉ LISTY 2007 - DÍL 1: INTEGROVANÝ NÁVRH KONSTRUKCÍ A SYSTÉMŮ PRO VÝSTAVBU",
 chapter="55549",
 edition="1",
 year="2007",
 month="november",
 pages="67--68",
 type="book chapter"
}