Detail publikace

MODELOVÁNÍ KOROZE POD NAPĚTÍM U PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE

VOŘECHOVSKÁ, D. TEPLÝ, B. KERŠNER, Z. PODROUŽEK, J.

Originální název

MODELOVÁNÍ KOROZE POD NAPĚTÍM U PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE

Český název

MODELOVÁNÍ KOROZE POD NAPĚTÍM U PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V tomto technickém listu je popsán model koroze oceli pod napětím (SCC), který lze uplatnit pro přepínací výztuž. Navrhovaný přístup je založen na pravděpodobnostní metodě a simulačních technikách. Vychází se z deterministického modelu SCC, opírajícího se o poznatky lomové mechaniky. Pro stochastickou analýzu modelu SCC a její aplikace při analýzách životnosti betonových předpjatých konstrukcí je použit software FReET-D, včleněný do modulu FReET (vytvořeny mimo CIDEAS). Další údaje viz Dílčí zpráva se stejnojmenným názvem, ve které je také ukázána analýza mezního stavu předpjatého mostního nosníku, jehož přepínací výztuž je napadena korozí; příp. [1]. Obecně o problematice navrhování žb. konstrukcí na životnost a o vazbě na současné i chystané normativní dokumenty pojednává úvodní TL 1.1.3.2 z r. 2005.

Český abstrakt

V tomto technickém listu je popsán model koroze oceli pod napětím (SCC), který lze uplatnit pro přepínací výztuž. Navrhovaný přístup je založen na pravděpodobnostní metodě a simulačních technikách. Vychází se z deterministického modelu SCC, opírajícího se o poznatky lomové mechaniky. Pro stochastickou analýzu modelu SCC a její aplikace při analýzách životnosti betonových předpjatých konstrukcí je použit software FReET-D, včleněný do modulu FReET (vytvořeny mimo CIDEAS). Další údaje viz Dílčí zpráva se stejnojmenným názvem, ve které je také ukázána analýza mezního stavu předpjatého mostního nosníku, jehož přepínací výztuž je napadena korozí; příp. [1]. Obecně o problematice navrhování žb. konstrukcí na životnost a o vazbě na současné i chystané normativní dokumenty pojednává úvodní TL 1.1.3.2 z r. 2005.

Klíčová slova

MODELOVÁNÍ KOROZE POD NAPĚTÍM U PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE

Rok RIV

2006

Vydáno

01.10.2006

Místo

Brno

ISBN

978-80-01-03892-5

Kniha

Technické listy 2006

Edice

1

Číslo vydání

1

Strany od

1132-3

Strany do

1132-3

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@inbook{BUT55455,
 author="Dita {Vořechovská} and Břetislav {Teplý} and Zbyněk {Keršner} and Jan {Podroužek}",
 title="MODELOVÁNÍ KOROZE POD NAPĚTÍM U PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE",
 annote="V tomto technickém listu je popsán model koroze oceli pod napětím (SCC), který lze uplatnit pro přepínací výztuž. Navrhovaný přístup je založen na pravděpodobnostní metodě a simulačních technikách. Vychází se z deterministického modelu SCC, opírajícího se o poznatky lomové mechaniky. Pro stochastickou analýzu modelu SCC a její aplikace při analýzách životnosti betonových předpjatých konstrukcí je použit software FReET-D, včleněný do modulu FReET (vytvořeny mimo CIDEAS). 
Další údaje viz Dílčí zpráva se stejnojmenným názvem, ve které je také ukázána analýza mezního stavu předpjatého mostního nosníku, jehož přepínací výztuž je napadena korozí; příp. [1].
Obecně o problematice navrhování žb. konstrukcí na životnost a o vazbě na současné i chystané normativní dokumenty pojednává úvodní TL 1.1.3.2 z r. 2005. 
",
 booktitle="Technické listy 2006",
 chapter="55455",
 edition="1",
 year="2006",
 month="october",
 pages="1132-3--1132-3",
 type="book chapter"
}