Detail publikace

Vliv zmrazovacích cyklů na vlastnosti modifikované sádry

VYŠVAŘIL, M.

Originální název

Vliv zmrazovacích cyklů na vlastnosti modifikované sádry

Český název

Vliv zmrazovacích cyklů na vlastnosti modifikované sádry

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Byl sledován vliv zmrazovacích cyklů na mechanické vlastnosti lehčené sádry. Experimenty byly provedeny na sádrových směsích, ve kterých byl jako plnivo použit expandovaný perlit. Vzorky byly zmrazovány v mrazicím boxu a poté rozmrazovány ve vodní lázni. Na studovaných vzorcích byly stanoveny pevnosti v tahu ohybem a v tlaku a výsledky byly porovnány s referenčními vzorky. Výsledky stanovení mechanických vlastností ukázaly, že lehčená sádra perlitem není mrazuvzdorná na rozdíl od standardní sádry. Je to pravděpodobně způsobeno vysokým vodním součinitelem při přípravě sádrové kaše a také zvýšenou porozitou výsledných vzorků.

Český abstrakt

Byl sledován vliv zmrazovacích cyklů na mechanické vlastnosti lehčené sádry. Experimenty byly provedeny na sádrových směsích, ve kterých byl jako plnivo použit expandovaný perlit. Vzorky byly zmrazovány v mrazicím boxu a poté rozmrazovány ve vodní lázni. Na studovaných vzorcích byly stanoveny pevnosti v tahu ohybem a v tlaku a výsledky byly porovnány s referenčními vzorky. Výsledky stanovení mechanických vlastností ukázaly, že lehčená sádra perlitem není mrazuvzdorná na rozdíl od standardní sádry. Je to pravděpodobně způsobeno vysokým vodním součinitelem při přípravě sádrové kaše a také zvýšenou porozitou výsledných vzorků.

Klíčová slova

sádra, perlit, mrazuvzdornost, pevnost porozita

Rok RIV

2010

Vydáno

31.05.2010

Nakladatel

Slovak University of Technology in Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-3297-0

Kniha

Construmat 2010 Conference about structural materials

Strany od

35

Strany do

43

Strany počet

9

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT35653,
 author="Martin {Vyšvařil}",
 title="Vliv zmrazovacích cyklů na vlastnosti modifikované sádry",
 annote="Byl sledován vliv zmrazovacích cyklů na mechanické vlastnosti lehčené sádry. Experimenty byly provedeny na sádrových směsích, ve kterých byl jako plnivo použit expandovaný perlit. Vzorky byly zmrazovány v mrazicím boxu a poté rozmrazovány ve vodní lázni. Na studovaných vzorcích byly stanoveny pevnosti v tahu ohybem a v tlaku a výsledky byly porovnány s referenčními vzorky. Výsledky stanovení mechanických vlastností ukázaly, že lehčená sádra perlitem není mrazuvzdorná na rozdíl od standardní sádry. Je to pravděpodobně způsobeno vysokým vodním součinitelem při přípravě sádrové kaše a také zvýšenou porozitou výsledných vzorků.",
 address="Slovak University of Technology in Bratislava",
 booktitle="Construmat 2010 Conference about structural materials",
 chapter="35653",
 howpublished="online",
 institution="Slovak University of Technology in Bratislava",
 year="2010",
 month="may",
 pages="35--43",
 publisher="Slovak University of Technology in Bratislava",
 type="conference paper"
}