Detail publikace

Kinetika přeměn dusíkatých sloučenin v SB reaktoru

MALÁ, J. HRICH, K. MALÝ, J.

Originální název

Kinetika přeměn dusíkatých sloučenin v SB reaktoru

Český název

Kinetika přeměn dusíkatých sloučenin v SB reaktoru

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V průběhu několikaletého výzkumu, zabývajícího se odstraňováním dusíku z vod s vysokou koncentrací N-NH4 a nízkým obsahem biologicky rozložitelných organických látek v reaktoru s přerušovaným provozem (SBR), bylo zjištěno, že za určitých podmínek denitrifikace probíhala i v oxické fázi procesu, tedy v průběhu nitrifikace. V některých případech byla dokonce převážná část dusíku odstraněna z vody již v oxické fázi.

Český abstrakt

V průběhu několikaletého výzkumu, zabývajícího se odstraňováním dusíku z vod s vysokou koncentrací N-NH4 a nízkým obsahem biologicky rozložitelných organických látek v reaktoru s přerušovaným provozem (SBR), bylo zjištěno, že za určitých podmínek denitrifikace probíhala i v oxické fázi procesu, tedy v průběhu nitrifikace. V některých případech byla dokonce převážná část dusíku odstraněna z vody již v oxické fázi.

Klíčová slova

dusík, nitrifikace, reaktor s přerušovaným provozem (SBR), oxická fáze, anoxická fáze

Rok RIV

2009

Vydáno

26.02.2009

Nakladatel

Asociace čistírenských expertů České Republiky

Místo

Brno

ISBN

978-80-7399-687-1

Kniha

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Číslo vydání

1

Strany od

18

Strany do

29

Strany počet

11

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT34221,
 author="Jitka {Malá} and Karel {Hrich} and Josef {Malý}",
 title="Kinetika přeměn dusíkatých sloučenin v SB reaktoru",
 annote="V průběhu několikaletého výzkumu, zabývajícího se odstraňováním dusíku z vod s vysokou koncentrací N-NH4 a nízkým obsahem biologicky rozložitelných organických látek v reaktoru s přerušovaným provozem (SBR), bylo zjištěno, že za určitých podmínek denitrifikace probíhala i v oxické fázi procesu, tedy v průběhu nitrifikace. V některých případech byla dokonce převážná část dusíku odstraněna z vody již v oxické fázi.",
 address="Asociace čistírenských expertů České Republiky",
 booktitle="Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod",
 chapter="34221",
 howpublished="print",
 institution="Asociace čistírenských expertů České Republiky",
 year="2009",
 month="february",
 pages="18--29",
 publisher="Asociace čistírenských expertů České Republiky",
 type="conference paper"
}