Detail publikace

Studie vybraných indikátorů v malých vodních tocích

LAGOVÁ, M. MALÁ, J. HRICH, K.

Originální název

Studie vybraných indikátorů v malých vodních tocích

Český název

Studie vybraných indikátorů v malých vodních tocích

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předložená studie se zabývá vybranými hydrochemickými ukazateli, jež byly sledovány v Ivanovickém a Černovickém potoce v průběhu roku 2008. Tyto malé vodní toky leží v těsné blízkosti Brna a díky jejich ovlivnění antropogenní činností byl podrobně zkoumán jejich stav a kvalita vody. Před započetím sběru dat byly stanoveny odběrné profily, ze kterých se pravidelně odebíraly vzorky vody, které byly následně podrobeny vybraným hydrochemickým stanovením. Některé sledované ukazatele byly stanoveny in-situ s použitím mobilního analyzátoru. Naměřené hodnoty byly srovnány s platnou legislativou a byla vyhodnocena jejich souvislost s identifikovanými zdroji znečištění.

Český abstrakt

Předložená studie se zabývá vybranými hydrochemickými ukazateli, jež byly sledovány v Ivanovickém a Černovickém potoce v průběhu roku 2008. Tyto malé vodní toky leží v těsné blízkosti Brna a díky jejich ovlivnění antropogenní činností byl podrobně zkoumán jejich stav a kvalita vody. Před započetím sběru dat byly stanoveny odběrné profily, ze kterých se pravidelně odebíraly vzorky vody, které byly následně podrobeny vybraným hydrochemickým stanovením. Některé sledované ukazatele byly stanoveny in-situ s použitím mobilního analyzátoru. Naměřené hodnoty byly srovnány s platnou legislativou a byla vyhodnocena jejich souvislost s identifikovanými zdroji znečištění.

Klíčová slova

BSK 5, CHSK Cr, kyslík, teplota vody, malé vodní toky

Rok RIV

2009

Vydáno

20.04.2009

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-629-4

Kniha

Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství

Číslo vydání

1

Strany od

109

Strany do

112

Strany počet

223

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT34044,
 author="Marcela {Pavlíková} and Jitka {Malá} and Karel {Hrich}",
 title="Studie vybraných indikátorů v malých vodních tocích",
 annote="Předložená studie se zabývá vybranými hydrochemickými ukazateli, jež byly sledovány v Ivanovickém a Černovickém potoce v průběhu roku 2008. Tyto malé vodní toky leží v těsné blízkosti Brna a díky jejich ovlivnění antropogenní činností byl podrobně zkoumán jejich stav a kvalita vody. Před započetím sběru dat byly stanoveny odběrné profily, ze kterých se pravidelně odebíraly vzorky vody, které byly následně podrobeny vybraným hydrochemickým stanovením. Některé sledované ukazatele byly stanoveny in-situ s použitím mobilního analyzátoru. Naměřené hodnoty byly srovnány s platnou legislativou a byla vyhodnocena jejich souvislost s identifikovanými zdroji znečištění.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství",
 chapter="34044",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2009",
 month="april",
 pages="109--112",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}