Detail publikace

Hodnocení dynamických parametrů koleje

PLÁŠEK, O. SMUTNÝ, J. SVOBODA, R. HRUZÍKOVÁ, M.

Originální název

Hodnocení dynamických parametrů koleje

Český název

Hodnocení dynamických parametrů koleje

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek je zaměřen na hodnocení parametrů koleje, ovlivňujících její chování při dynamickém zatížení. Měření vibrací součástí železničního svršku a měření průběhu zatlačení koleje pod jedoucími kolejovými vozidly lze použít k popisu dynamického chování konstrukce koleje. Časové průběhy zatlačení koleje byly podrobeny detailní analýze. Teoretická část analýzy se věnuje modelu koleje jako prutu na pružném podloží zatíženého pohybujícími se kolovými silami. Zkoumán je vliv základních parametrů koleje na tvar časového záznamu zatlačení pro typický dvounápravový podvozek. Kvalitativní a kvantitativní analýza poskytuje nástroj pro stanovení svislé tuhosti kolejové jízdní dráhy, dále stanovení koeficientu poměrného útlumu a kritické rychlosti. Dále je možné identifikovat pražce špatně uložené v kolejovém loži. Uvedená metoda byla použita pro hodnocení chování koleje se zpružněným upevněním kolejnic na pražci a pro kolej s pražci s pružnou ložnou plochou. Výsledky byly porovnávány s výsledky pro běžnou konstrukci koleje.

Český abstrakt

Příspěvek je zaměřen na hodnocení parametrů koleje, ovlivňujících její chování při dynamickém zatížení. Měření vibrací součástí železničního svršku a měření průběhu zatlačení koleje pod jedoucími kolejovými vozidly lze použít k popisu dynamického chování konstrukce koleje. Časové průběhy zatlačení koleje byly podrobeny detailní analýze. Teoretická část analýzy se věnuje modelu koleje jako prutu na pružném podloží zatíženého pohybujícími se kolovými silami. Zkoumán je vliv základních parametrů koleje na tvar časového záznamu zatlačení pro typický dvounápravový podvozek. Kvalitativní a kvantitativní analýza poskytuje nástroj pro stanovení svislé tuhosti kolejové jízdní dráhy, dále stanovení koeficientu poměrného útlumu a kritické rychlosti. Dále je možné identifikovat pražce špatně uložené v kolejovém loži. Uvedená metoda byla použita pro hodnocení chování koleje se zpružněným upevněním kolejnic na pražci a pro kolej s pražci s pružnou ložnou plochou. Výsledky byly porovnávány s výsledky pro běžnou konstrukci koleje.

Klíčová slova

parametry koleje, dynamické namáhání, svislá zatlačení koleje, teoretická analýza koleje

Rok RIV

2009

Vydáno

20.04.2009

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-629-4

Kniha

XII. International scientific conference, Transport structures

Číslo vydání

1

Strany od

95

Strany do

98

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT31817,
 author="Otto {Plášek} and Jaroslav {Smutný} and Richard {Svoboda} and Miroslava {Hruzíková}",
 title="Hodnocení dynamických parametrů koleje",
 annote="Příspěvek je zaměřen na hodnocení parametrů koleje, ovlivňujících její chování při dynamickém zatížení. Měření vibrací součástí železničního svršku a měření průběhu zatlačení koleje pod jedoucími kolejovými vozidly lze použít k popisu dynamického chování konstrukce koleje.
Časové průběhy zatlačení koleje byly podrobeny detailní analýze. Teoretická část analýzy se věnuje modelu koleje jako prutu na pružném podloží zatíženého pohybujícími se kolovými silami. Zkoumán je vliv základních parametrů koleje na tvar časového záznamu zatlačení pro typický dvounápravový podvozek.
Kvalitativní a kvantitativní analýza poskytuje nástroj pro stanovení svislé tuhosti kolejové jízdní dráhy, dále stanovení koeficientu poměrného útlumu a kritické rychlosti. Dále je možné identifikovat pražce špatně uložené v kolejovém loži. Uvedená metoda byla použita pro hodnocení chování koleje se zpružněným upevněním kolejnic na pražci a pro kolej s pražci s pružnou ložnou plochou. Výsledky byly porovnávány s výsledky pro běžnou konstrukci koleje.",
 address="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno",
 booktitle="XII. International scientific conference, Transport structures",
 chapter="31817",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno",
 year="2009",
 month="april",
 pages="95--98",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno",
 type="conference paper"
}