Detail publikace

Vliv vypouštění nečištěných splaškových vod na malý vodní tok

HRICH, K. MALÁ, J.

Originální název

Vliv vypouštění nečištěných splaškových vod na malý vodní tok

Český název

Vliv vypouštění nečištěných splaškových vod na malý vodní tok

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek byl vytvořen na základě několikaletého měření a vyhodnocení hydrochemických i hydrobiologických dat na malém vodním toku, jehož část prochází sídelní zástavbou. Samotný tok byl a je využíván jako recipient nečištěných odpadních vod ze zástavby umístěné kolem jeho profilu. Hlavním cílem této práce bylo poukázat na to, jaký vliv mohou mít nečištěné splaškové vody na recipient a jakým způsobem se toto zatížení projeví z dlouhodobého hlediska. V letošním roce (2008) začala v Bosonohách výstavba kanalizace. Po jejím dokončení by měly být odpadní vody z této městské části odváděny do centrální čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích. Předpoklad tedy je, že se kvalita vody v recipientu zlepší. Jelikož však docházelo dlouhodobě k zanášení toku nečištěnými vodami, bude třeba provést vyčištění, případně úpravu jeho koryta, a to nejen na území městské části, ale i mimo ni, kde by v některých úsecích bylo žádoucí provést komplexní revitalizaci toku. Splachům minerálních hnojiv pravděpodobně nebude možné zcela zabránit. To by bylo možné pouze v případě vytvoření ochranného pásma kolem toku a oddálení zemědělsky využívaných ploch od recipientu.

Český abstrakt

Tento článek byl vytvořen na základě několikaletého měření a vyhodnocení hydrochemických i hydrobiologických dat na malém vodním toku, jehož část prochází sídelní zástavbou. Samotný tok byl a je využíván jako recipient nečištěných odpadních vod ze zástavby umístěné kolem jeho profilu. Hlavním cílem této práce bylo poukázat na to, jaký vliv mohou mít nečištěné splaškové vody na recipient a jakým způsobem se toto zatížení projeví z dlouhodobého hlediska. V letošním roce (2008) začala v Bosonohách výstavba kanalizace. Po jejím dokončení by měly být odpadní vody z této městské části odváděny do centrální čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích. Předpoklad tedy je, že se kvalita vody v recipientu zlepší. Jelikož však docházelo dlouhodobě k zanášení toku nečištěnými vodami, bude třeba provést vyčištění, případně úpravu jeho koryta, a to nejen na území městské části, ale i mimo ni, kde by v některých úsecích bylo žádoucí provést komplexní revitalizaci toku. Splachům minerálních hnojiv pravděpodobně nebude možné zcela zabránit. To by bylo možné pouze v případě vytvoření ochranného pásma kolem toku a oddálení zemědělsky využívaných ploch od recipientu.

Klíčová slova

splaškové vody, vodní tok, makrozoobentos, fytobentos

Rok RIV

2008

Vydáno

17.09.2008

Nakladatel

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-89088-68-3

Kniha

Odpadové vody 2008 - sborník posterov

Číslo vydání

1

Strany od

39

Strany do

47

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT30098,
 author="Karel {Hrich} and Jitka {Malá}",
 title="Vliv vypouštění nečištěných splaškových vod na malý vodní tok",
 annote="Tento článek byl vytvořen na základě několikaletého měření a vyhodnocení hydrochemických 
i hydrobiologických dat na malém vodním toku, jehož část prochází sídelní zástavbou. Samotný tok byl a je využíván jako recipient nečištěných odpadních vod ze zástavby umístěné kolem jeho profilu. Hlavním cílem této práce bylo poukázat na to, jaký vliv mohou mít nečištěné splaškové vody na recipient a jakým způsobem se toto zatížení projeví z dlouhodobého hlediska. V letošním roce (2008) začala v Bosonohách výstavba kanalizace. Po jejím dokončení by měly být odpadní vody z této městské části odváděny do centrální čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích. Předpoklad tedy je, že se kvalita vody v recipientu zlepší. Jelikož však docházelo dlouhodobě k zanášení toku nečištěnými vodami, bude třeba provést vyčištění, případně úpravu jeho koryta, a to nejen na území městské části, ale i mimo ni, kde by v některých úsecích bylo žádoucí provést komplexní revitalizaci toku. Splachům minerálních hnojiv pravděpodobně nebude možné zcela zabránit. To by bylo možné pouze v případě vytvoření ochranného pásma kolem toku a oddálení zemědělsky využívaných ploch od recipientu.",
 address="Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky",
 booktitle="Odpadové vody 2008 - sborník posterov",
 chapter="30098",
 howpublished="print",
 institution="Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky",
 year="2008",
 month="september",
 pages="39--47",
 publisher="Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky",
 type="conference paper"
}