Detail publikace

VYUŽITÍ POPÍLKŮ ZE SPALOVÁNÍ BIOMASY JAKO PŘÍMĚSI DO VÁPENNÝCH MALT

ROVNANÍKOVÁ, P. BAŠTA, V.

Originální název

VYUŽITÍ POPÍLKŮ ZE SPALOVÁNÍ BIOMASY JAKO PŘÍMĚSI DO VÁPENNÝCH MALT

Český název

VYUŽITÍ POPÍLKŮ ZE SPALOVÁNÍ BIOMASY JAKO PŘÍMĚSI DO VÁPENNÝCH MALT

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Analýzy omítek a zdících malt historických staveb nasvědčují tomu, že byly v maltách používány látky, které vedly ke vzniku sloučenin, které jsou odolné působení vody. Staří stavitelé využívali příměsi do vápenných malt s pucolánovými vlastnostmi, a to jak přírodní (písky z vyvřelin), tak technogenní (pálené jíly a popely po spalování různých organických látek). V posledních letech se proto obrátila pozornost výzkumných pracovníků ke studiu možností využití různých materiálů, které vykazují pucolánové vlastnosti, a tedy vedou ke vzniku zatvrdlého produktu s vyšší mechanickou a korozní odolností v porovnání s maltami na bázi čistého vápna .

Český abstrakt

Analýzy omítek a zdících malt historických staveb nasvědčují tomu, že byly v maltách používány látky, které vedly ke vzniku sloučenin, které jsou odolné působení vody. Staří stavitelé využívali příměsi do vápenných malt s pucolánovými vlastnostmi, a to jak přírodní (písky z vyvřelin), tak technogenní (pálené jíly a popely po spalování různých organických látek). V posledních letech se proto obrátila pozornost výzkumných pracovníků ke studiu možností využití různých materiálů, které vykazují pucolánové vlastnosti, a tedy vedou ke vzniku zatvrdlého produktu s vyšší mechanickou a korozní odolností v porovnání s maltami na bázi čistého vápna .

Klíčová slova

popílek, biomasa, vápno, malta

Rok RIV

2007

Vydáno

22.03.2007

Nakladatel

VUT FSI

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-3381-6

Kniha

RECYCLING 2007

Strany od

164

Strany do

169

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT28926,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Vojtěch {Bašta}",
 title="VYUŽITÍ POPÍLKŮ ZE SPALOVÁNÍ BIOMASY JAKO PŘÍMĚSI DO VÁPENNÝCH MALT",
 annote="Analýzy omítek a zdících malt historických staveb nasvědčují tomu, že byly v maltách používány látky, které vedly ke vzniku sloučenin, které jsou odolné působení vody. Staří stavitelé využívali příměsi do vápenných malt s pucolánovými vlastnostmi, a to jak přírodní (písky z vyvřelin), tak technogenní (pálené jíly a popely po spalování různých organických látek). V posledních letech se proto obrátila pozornost výzkumných pracovníků ke studiu možností využití různých materiálů, které vykazují pucolánové vlastnosti, a tedy vedou ke vzniku zatvrdlého produktu s vyšší mechanickou a korozní odolností v porovnání s maltami na bázi čistého vápna .",
 address="VUT FSI",
 booktitle="RECYCLING 2007",
 chapter="28926",
 institution="VUT FSI",
 year="2007",
 month="march",
 pages="164--169",
 publisher="VUT FSI",
 type="conference paper"
}