Detail publikace

Malé vodní toky v zemědělské krajině

KRÁLOVÁ, H. MALÁ, J. HRICH, K. PAŘIL, P. SUKAČOVÁ, K.

Originální název

Malé vodní toky v zemědělské krajině

Český název

Malé vodní toky v zemědělské krajině

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Leskava a Troubský potok, dva malé potoky v zemědělské krajině, jsou zatížené bodovými i plošnými zdroji znečištění. V sedimentech těchto toků jsou akumulovány stopové prvky, těžké kovy a další znečišťující látky, které ovlivňují kvalitu voního prostředí. Současný stav vody a sedimentů je stanoven pomocí multioborové analýzy - vodní toky jsou hodnoceny z hlediska hydromorfologického, hydrotchemického, hydrobiologického, ekotoxikologického a ekologického.

Český abstrakt

Leskava a Troubský potok, dva malé potoky v zemědělské krajině, jsou zatížené bodovými i plošnými zdroji znečištění. V sedimentech těchto toků jsou akumulovány stopové prvky, těžké kovy a další znečišťující látky, které ovlivňují kvalitu voního prostředí. Současný stav vody a sedimentů je stanoven pomocí multioborové analýzy - vodní toky jsou hodnoceny z hlediska hydromorfologického, hydrotchemického, hydrobiologického, ekotoxikologického a ekologického.

Klíčová slova

malé vodní toky, sedimenty, kvalita vody, znečištění, analýza

Rok RIV

2008

Vydáno

01.01.2008

Místo

Olomouc

ISBN

978-80-244-1890-2

Kniha

Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků

Strany od

118

Strany do

119

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT28612,
 author="Helena {Králová} and Jitka {Malá} and Karel {Hrich} and Petr {Pařil} and Kateřina {Sukačová}",
 title="Malé vodní toky v zemědělské krajině",
 annote="Leskava a Troubský potok, dva malé potoky v zemědělské krajině, jsou zatížené bodovými i plošnými zdroji znečištění. V sedimentech těchto toků jsou akumulovány stopové prvky, těžké kovy a další znečišťující látky, které ovlivňují kvalitu voního prostředí. Současný stav vody a sedimentů je stanoven pomocí multioborové analýzy - vodní toky jsou hodnoceny z hlediska hydromorfologického, hydrotchemického, hydrobiologického, ekotoxikologického a ekologického.",
 booktitle="Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků",
 chapter="28612",
 howpublished="print",
 year="2008",
 month="january",
 pages="118--119"
}