Detail publikace

Posuzování funkční způsobilosti měřidel průtoku prosakující vody

ŽOUŽELA, M.

Originální název

Posuzování funkční způsobilosti měřidel průtoku prosakující vody

Český název

Posuzování funkční způsobilosti měřidel průtoku prosakující vody

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Měření množství prosakující vody vodohospodářskými díly, především pak sypanými a tížnými betonovými hrázemi, je v mnoha případech realizováno za využití speciálních napevno instalovaných měrných vestaveb (měřicích systémů). Součástí dodávky těchto měřidel je zajištění jejich prvotní kalibrace, případně jejich následné rekalibrace ve lhůtách stanovených TBD. Vzhledem k tomu, že tyto měřicí systémy jsou určeny pro měření relativně malých průtočných množství, je aplikace klasické kalibrace za využití metody rychlostního pole (hydrometrování) v mnoha případech prakticky nerealizovatelná. Z těchto důvodů je pro tyto účely užívána metoda jímání kapaliny do odměrné nádoby. Předkládaný článek se zabývá aplikací této metody a její možnou variabilitou při posuzování funkční způsobilosti uvedených měřidel prosakující vody včetně rozboru nejistot měření, jak byly získány za podpory grantového úkolu GAČR 103/01/0057 - "Výzkum metod monitorování ochranných hrází"

Český abstrakt

Měření množství prosakující vody vodohospodářskými díly, především pak sypanými a tížnými betonovými hrázemi, je v mnoha případech realizováno za využití speciálních napevno instalovaných měrných vestaveb (měřicích systémů). Součástí dodávky těchto měřidel je zajištění jejich prvotní kalibrace, případně jejich následné rekalibrace ve lhůtách stanovených TBD. Vzhledem k tomu, že tyto měřicí systémy jsou určeny pro měření relativně malých průtočných množství, je aplikace klasické kalibrace za využití metody rychlostního pole (hydrometrování) v mnoha případech prakticky nerealizovatelná. Z těchto důvodů je pro tyto účely užívána metoda jímání kapaliny do odměrné nádoby. Předkládaný článek se zabývá aplikací této metody a její možnou variabilitou při posuzování funkční způsobilosti uvedených měřidel prosakující vody včetně rozboru nejistot měření, jak byly získány za podpory grantového úkolu GAČR 103/01/0057 - "Výzkum metod monitorování ochranných hrází"

Vydáno

15.10.2003

Nakladatel

CERM

ISBN

80-86433-26-9

Strany od

331

Strany do

340

Strany počet

9

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT24958,
 author="Michal {Žoužela}",
 title="Posuzování funkční způsobilosti měřidel průtoku prosakující vody",
 annote="Měření množství prosakující vody vodohospodářskými díly, především pak sypanými a tížnými betonovými hrázemi, je v mnoha případech realizováno za využití speciálních napevno instalovaných měrných vestaveb (měřicích systémů). Součástí dodávky těchto měřidel je zajištění jejich prvotní kalibrace, případně jejich následné rekalibrace ve lhůtách stanovených TBD. Vzhledem k tomu, že tyto měřicí systémy jsou určeny pro měření relativně malých průtočných množství, je aplikace klasické kalibrace za využití metody rychlostního pole (hydrometrování) v mnoha případech prakticky nerealizovatelná. Z těchto důvodů je pro tyto účely užívána metoda jímání kapaliny do odměrné nádoby. Předkládaný článek se zabývá aplikací této metody a její možnou variabilitou při posuzování funkční způsobilosti uvedených měřidel prosakující vody včetně rozboru nejistot měření, jak byly získány za podpory grantového úkolu GAČR 103/01/0057 - "Výzkum metod monitorování ochranných hrází"",
 address="CERM",
 chapter="24958",
 institution="CERM",
 year="2003",
 month="october",
 pages="331--340",
 publisher="CERM",
 type="conference paper"
}