Detail publikace

Random Process Measurement Theory and its Application to Acoustic Emission Signal

MANYCHOVÁ, M. KOŘENSKÁ, M. VYROUBAL, P. PAZDERA, L.

Originální název

Random Process Measurement Theory and its Application to Acoustic Emission Signal

Anglický název

Random Process Measurement Theory and its Application to Acoustic Emission Signal

Jazyk

en

Originální abstrakt

Při experimentálním studiu akustické emise se jedná o zpracování realizace náhodného procesu. Výsledkem jsou statistické charakteristiky, a to hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, střední kvadratická odchylka, korelační funkce a spektrální hustota. Tyto charakteristiky se určují buď přes soubor realizací anebo v případě ergodického procesu z časového průběhu jedné realizace. Při sledování akustické emise se zaměřujeme zejména na studium četnosti a na určení spektrální hustoty impulsů akustické emise. Stanovené hodnoty těchto parametrů však představují první odhad, neboť z jednoho měření x(t) nelze obecně provádět žádné závěry, ale je třeba zpracovávat celý soubor měření. Příspěvek se zabývá teorií zpracování náhodných signálů a její aplikací při vyhodnocování signálů akustické emise.

Anglický abstrakt

Při experimentálním studiu akustické emise se jedná o zpracování realizace náhodného procesu. Výsledkem jsou statistické charakteristiky, a to hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, střední kvadratická odchylka, korelační funkce a spektrální hustota. Tyto charakteristiky se určují buď přes soubor realizací anebo v případě ergodického procesu z časového průběhu jedné realizace. Při sledování akustické emise se zaměřujeme zejména na studium četnosti a na určení spektrální hustoty impulsů akustické emise. Stanovené hodnoty těchto parametrů však představují první odhad, neboť z jednoho měření x(t) nelze obecně provádět žádné závěry, ale je třeba zpracovávat celý soubor měření. Příspěvek se zabývá teorií zpracování náhodných signálů a její aplikací při vyhodnocování signálů akustické emise.

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT21296,
 author="Monika {Manychová} and Marta {Kořenská} and Pavel {Vyroubal} and Luboš {Pazdera}",
 title="Random Process Measurement Theory and its Application to Acoustic Emission Signal",
 annote="Při experimentálním studiu akustické emise se jedná o zpracování realizace náhodného procesu. Výsledkem jsou statistické charakteristiky, a to hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, střední kvadratická odchylka, korelační funkce a spektrální hustota. Tyto charakteristiky se určují buď přes soubor realizací anebo v případě ergodického procesu z časového průběhu jedné realizace. Při sledování akustické emise se zaměřujeme zejména na studium četnosti a na určení spektrální hustoty impulsů akustické emise. Stanovené hodnoty těchto parametrů však představují první odhad, neboť z jednoho měření x(t) nelze obecně provádět žádné závěry, ale je třeba zpracovávat celý soubor měření. Příspěvek se zabývá teorií zpracování náhodných signálů a její aplikací při vyhodnocování signálů akustické emise.
",
 address="ČVUT Praha",
 booktitle="Proceedings of International Workshop, Research Activities of Physics Department of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics",
 chapter="21296",
 institution="ČVUT Praha",
 year="2005",
 month="september",
 pages="73--78",
 publisher="ČVUT Praha",
 type="conference paper"
}