Detail publikace

Stanovenie miery oslabenia závesu pomocou dynamického merania

BEZRUČOVÁ, K. NEČAS, R.

Originální název

Stanovenie miery oslabenia závesu pomocou dynamického merania

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Článok pojednáva o možnostiach merania dynamickej odozvy závesov na budenie impulzom. Uvedené sú základné vzťahy medzi silou v lane a vlastnou frekvenciou kmitania závesu a podmienky použitia týchto vzťahov na skutočnej konštrukcii. Poznatky sú následne aplikované na lávke pre chodcov v meste Napajedla. Cieľom merania bolo stanovenie veľkosti sily v závesoch, zhodnotenie ich stavu a namáhania na základe dynamickej odozvy.

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT176556,
 author="Kristína {Bezručová} and Radim {Nečas}",
 title="Stanovenie miery oslabenia závesu pomocou dynamického merania",
 annote="Článok pojednáva o možnostiach merania dynamickej odozvy závesov na budenie impulzom. Uvedené sú základné vzťahy medzi silou v lane a vlastnou frekvenciou kmitania závesu a podmienky použitia týchto vzťahov na skutočnej konštrukcii. 
Poznatky sú následne aplikované na lávke pre chodcov v meste Napajedla. Cieľom merania bolo stanovenie veľkosti sily v závesoch, zhodnotenie ich stavu a namáhania na základe dynamickej odozvy. 
",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Juniorstav 2022, 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí - Sborník příspěvků",
 chapter="176556",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2022",
 month="january",
 pages="224--230",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební"
}