Detail publikace

Posouzení elektromagnetických indukčních měřidel bodové rychlosti vodního proudu v podmínkách reálného proudění

ŽOUŽELA, M. ZUBÍK, P. BŘEZINA, J. VÍTŮ, M.

Originální název

Posouzení elektromagnetických indukčních měřidel bodové rychlosti vodního proudu v podmínkách reálného proudění

Český název

Posouzení elektromagnetických indukčních měřidel bodové rychlosti vodního proudu v podmínkách reálného proudění

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V roce 2020 jsme v druhém čísle časopisu Metrologie [11] prezentovali výsledky dva roky trvajícího výzkumu v oblasti použití elektromagnetických indukčních měřidel (EMI měřidla) určených pro měření bodové rychlosti vodního proudu. Tento výzkum byl v letech 2018 a 2019 realizován za podpory Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v rámci úkolů Plánu rozvoje metrologie. Bližší informace ohledně geneze a důvodů pro realizaci příslušných výzkumných prací jsou popsány ve zmíněném článku [11] a [8, 9]. Z vyhodnocení provedených experimentálních prací, které se zabývaly vybranými metrologickými a technickými charakteristikami předmětných EMI měřidel, jsme shledali tato měřidla jako vhodná pro potřeby subjektů autorizovaných pro provádění úředního měření průtoku v profilech s volnou hladinou. Délka doporučeného rekalibračního intervalu z provedených analýz byla stanovena na 2 roky. Pro úplné potvrzení měřicí schopnosti EMI měřidel však bylo nutné provést jejich posouzení i v reálných proudových poměrech nejlépe simulovaných vhodným způsobem v laboratorních podmínkách. Z těchto důvodů bylo na provedené experimentální práce navázáno i v roce 2020 třetím úkolem Plánu rozvoje metrologie. Zatímco úkoly z let 2018 a 2019 se vedle teoretické části zabývaly posouzením mezilehlé preciznosti (replikovatelnosti), variability (rozptylu) měřených rychlostí a analýzou dlouhodobé stability měření nulové hodnoty rychlosti [8, 9] u šesti EMI měřidel, úkol v roce 2020 se zaměřil na nejistotu ve stanovení bodové rychlosti proudu a směrovou citlivost snímačů těchto EMI měřidel [10]. Vzhledem k časové náročnosti a rozsahu výzkumných prací v roce 2020 byly posuzovány pouze dva typy vybraných EMI měřidel.

Český abstrakt

V roce 2020 jsme v druhém čísle časopisu Metrologie [11] prezentovali výsledky dva roky trvajícího výzkumu v oblasti použití elektromagnetických indukčních měřidel (EMI měřidla) určených pro měření bodové rychlosti vodního proudu. Tento výzkum byl v letech 2018 a 2019 realizován za podpory Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v rámci úkolů Plánu rozvoje metrologie. Bližší informace ohledně geneze a důvodů pro realizaci příslušných výzkumných prací jsou popsány ve zmíněném článku [11] a [8, 9]. Z vyhodnocení provedených experimentálních prací, které se zabývaly vybranými metrologickými a technickými charakteristikami předmětných EMI měřidel, jsme shledali tato měřidla jako vhodná pro potřeby subjektů autorizovaných pro provádění úředního měření průtoku v profilech s volnou hladinou. Délka doporučeného rekalibračního intervalu z provedených analýz byla stanovena na 2 roky. Pro úplné potvrzení měřicí schopnosti EMI měřidel však bylo nutné provést jejich posouzení i v reálných proudových poměrech nejlépe simulovaných vhodným způsobem v laboratorních podmínkách. Z těchto důvodů bylo na provedené experimentální práce navázáno i v roce 2020 třetím úkolem Plánu rozvoje metrologie. Zatímco úkoly z let 2018 a 2019 se vedle teoretické části zabývaly posouzením mezilehlé preciznosti (replikovatelnosti), variability (rozptylu) měřených rychlostí a analýzou dlouhodobé stability měření nulové hodnoty rychlosti [8, 9] u šesti EMI měřidel, úkol v roce 2020 se zaměřil na nejistotu ve stanovení bodové rychlosti proudu a směrovou citlivost snímačů těchto EMI měřidel [10]. Vzhledem k časové náročnosti a rozsahu výzkumných prací v roce 2020 byly posuzovány pouze dva typy vybraných EMI měřidel.

Klíčová slova

bodová rychlost, měření průtoku, metoda rychlostního pole, elektromagnetické indukční měřidlo

Vydáno

31.08.2021

Nakladatel

PhDr. Bořivoj Kleník, Bezdědice 19, 294 25 Katusice

Místo

Katusice

ISSN

1210-3543

Periodikum

Metrologie

Číslo

3

Stát

CZ

Strany od

8

Strany do

14

Strany počet

7

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT172477,
 author="Michal {Žoužela} and Pavel {Zubík} and Jiří {Březina} and Martin {Vítů}",
 title="Posouzení elektromagnetických indukčních měřidel bodové rychlosti vodního proudu v podmínkách reálného proudění",
 annote="V roce 2020 jsme v druhém čísle časopisu Metrologie [11] prezentovali výsledky dva roky trvajícího výzkumu v oblasti použití elektromagnetických indukčních měřidel (EMI měřidla) určených pro měření bodové rychlosti vodního proudu. Tento výzkum byl v letech 2018 a 2019 realizován za podpory Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v rámci úkolů Plánu rozvoje metrologie. Bližší informace ohledně geneze a důvodů pro realizaci příslušných výzkumných prací jsou popsány ve zmíněném článku [11] a [8, 9]. 
Z vyhodnocení provedených experimentálních prací, které se zabývaly vybranými metrologickými a technickými charakteristikami předmětných EMI měřidel, jsme shledali tato měřidla jako vhodná pro potřeby subjektů autorizovaných pro provádění úředního měření průtoku v profilech s volnou hladinou. Délka doporučeného rekalibračního intervalu z provedených analýz byla stanovena na 2 roky.
Pro úplné potvrzení měřicí schopnosti EMI měřidel však bylo nutné provést jejich posouzení i v reálných proudových poměrech nejlépe simulovaných vhodným způsobem v laboratorních podmínkách. Z těchto důvodů bylo na provedené experimentální práce navázáno i v roce 2020 třetím úkolem Plánu rozvoje metrologie.
Zatímco úkoly z let 2018 a 2019 se vedle teoretické části zabývaly posouzením mezilehlé preciznosti (replikovatelnosti), variability (rozptylu) měřených rychlostí a analýzou dlouhodobé stability měření nulové hodnoty rychlosti [8, 9] u šesti EMI měřidel, úkol v roce 2020 se zaměřil na nejistotu ve stanovení bodové rychlosti proudu a směrovou citlivost snímačů těchto EMI měřidel [10]. Vzhledem k časové náročnosti a rozsahu výzkumných prací v roce 2020 byly posuzovány pouze dva typy vybraných EMI měřidel.",
 address="PhDr. Bořivoj Kleník, Bezdědice 19, 294 25 Katusice",
 chapter="172477",
 howpublished="print",
 institution="PhDr. Bořivoj Kleník, Bezdědice 19, 294 25 Katusice",
 number="3",
 year="2021",
 month="august",
 pages="8--14",
 publisher="PhDr. Bořivoj Kleník, Bezdědice 19, 294 25 Katusice",
 type="journal article - other"
}