Detail produktu

Funkční vzorek teplotního měření

LIGMAJER, F. KŘEPELKA, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Systém pro bezkontaktní, nedestruktivní teplotní měření vitrifikovaných vzorků v elektronovém mikroskopu. Prostorové rozlišení dovoluje měřit teplotu povrchu buněk s řádově mikrometrovým rozlišením. Princip měření je založen na katodoluminescenčním záření nanočástic. Teplota nanočástic je odvozena ze změn jejich katodoluminescenčního spektra. Funkční vzorek zahrnuje držák vzorku, který dovoluje přímé optické měření, sestavu pro instalaci optického vlákna pro sběr emitovaného světla, a detektor pro přímé měření světla. Nedílnou součástí fukčního vzorku jsou kalibrační data s jejichž pomocí je možné převést spektrální parametry na teplotu.

Klíčová slova

bezkontaktní měření; měření teploty; elektronová mikroskopie; katodoluminescence

Datum vzniku

31.12.2020

Umístění

Prototyp SV121 v laboratořích Thermo Fisher Scientific, Vlastimila Pecha 1282/12, 627 00, Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty