Detail publikace

VERIFIKACE TEPLOTNÍHO PRŮBĚHU PO VÝŠCE ŠTÍHLÉ KONSTRUKCE V ČASE

VELEŠÍK, M. POŽÁR, M. NEČAS, R.

Originální název

VERIFIKACE TEPLOTNÍHO PRŮBĚHU PO VÝŠCE ŠTÍHLÉ KONSTRUKCE V ČASE

Český název

VERIFIKACE TEPLOTNÍHO PRŮBĚHU PO VÝŠCE ŠTÍHLÉ KONSTRUKCE V ČASE

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Hlavním předmětem řešení článku je teplotní namáhání železobetonového předpjatého průřezu a jeho vliv na geometrické změny štíhlých mostních konstrukcí. Správné stanovení teploty po výšce průřezu hraje stěžejní roli pro dlouhodobé geodetické sledování, které prokazuje správnost výpočetních modelů mostních konstrukcí. Za účelem upřesnění prostupu tepla průřezem byl vytvořen a kontinuálně sledován zkušební vzorek s po výšce osazenými teplotními čidly. Naměřené hodnoty následně posloužili pro ověření analýzy prostupu tepla na objemovém výpočtovém modelu v prostředí programu Ansys Mechanical.

Český abstrakt

Hlavním předmětem řešení článku je teplotní namáhání železobetonového předpjatého průřezu a jeho vliv na geometrické změny štíhlých mostních konstrukcí. Správné stanovení teploty po výšce průřezu hraje stěžejní roli pro dlouhodobé geodetické sledování, které prokazuje správnost výpočetních modelů mostních konstrukcí. Za účelem upřesnění prostupu tepla průřezem byl vytvořen a kontinuálně sledován zkušební vzorek s po výšce osazenými teplotními čidly. Naměřené hodnoty následně posloužili pro ověření analýzy prostupu tepla na objemovém výpočtovém modelu v prostředí programu Ansys Mechanical.

Klíčová slova

Prostup tepla, štíhlá konstrukce, teplotní gradient, Ansys Mechanical, teplotní senzory

Vydáno

28.01.2021

Nakladatel

ECON publishing, s.r.o

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-75-2

Kniha

JUNIORSTAV 2021

Edice

23. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí

Číslo vydání

1

Strany od

231

Strany do

236

Strany počet

6

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT169270,
 author="Marek {Velešík} and Michal {Požár} and Radim {Nečas}",
 title="VERIFIKACE TEPLOTNÍHO PRŮBĚHU PO VÝŠCE ŠTÍHLÉ KONSTRUKCE V ČASE",
 annote="Hlavním předmětem řešení článku je teplotní namáhání železobetonového předpjatého průřezu a jeho vliv na geometrické změny štíhlých mostních konstrukcí. Správné stanovení teploty po výšce průřezu hraje stěžejní roli pro dlouhodobé geodetické sledování, které prokazuje správnost výpočetních modelů mostních konstrukcí. Za účelem upřesnění prostupu tepla průřezem byl vytvořen a kontinuálně sledován zkušební vzorek s po výšce osazenými teplotními čidly. Naměřené hodnoty následně posloužili pro ověření analýzy prostupu tepla na objemovém výpočtovém modelu v prostředí programu Ansys Mechanical.",
 address="ECON publishing, s.r.o",
 booktitle="JUNIORSTAV 2021",
 chapter="169270",
 edition="23. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí",
 howpublished="online",
 institution="ECON publishing, s.r.o",
 year="2021",
 month="january",
 pages="231--236",
 publisher="ECON publishing, s.r.o"
}