Detail publikace

Metrologické charakteristiky elektromagnetických měřidel bodové rychlosti vodního proudu

ŽOUŽELA, M. ZUBÍK, P. VÍTŮ, M. BŘEZINA, J.

Originální název

Metrologické charakteristiky elektromagnetických měřidel bodové rychlosti vodního proudu

Český název

Metrologické charakteristiky elektromagnetických měřidel bodové rychlosti vodního proudu

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Měření bodové rychlosti vodního proudu patří mezi základní potřeby v oblasti stanovení průtoku v profilech s volnou hladinou, které jsou zpravidla představovány vodními toky, zavlažovacími a odvodňovacími kanály, stokovými sítěmi, otevřenými náhony či přivaděči k vodním elektrárnám. S rozvojem průmyslu a celkovou modernizací technologií dochází i v této oblasti k rozvoji měřicí technicky. Obvykle se pro měření bodové rychlosti proudu používají vodoměrné vrtule, které jsou v současnosti v oblasti autorizovaného úředního měření průtoku v profilech s volnou hladinou jediným dle metrologického předpisu MP 010 povoleným měřidlem. Rozvoj v této oblasti nespočívá jen v rozvoji samotných vodoměrných vrtulí s rotačním prvkem, ale i v použití technologií pracujících na jiných principech. Takovými měřidly jsou měřidla elektromagnetická. Tato měřidla rozšiřují svým uživatelům možnosti využití a dovolují jim měřit bodovou rychlost proudu i v místech, kde by to s vodoměrnými vrtulemi bylo velmi komplikované či nebylo možné vůbec. Jedná se především o měření prováděná v profilech stokových sítí se silně znečištěnou odpadní vodou obsahující látky ulpívající na propeleru vodoměrné vrtule a znemožňující dosažení správnosti měření. Elektromagnetická měřidla jsou dle výrobců taktéž vhodná pro měrné profily s velmi nízkými rychlostmi (pod 0,1 m.s-1) na prahu citlivosti běžných vodoměrných vrtulí. Taktéž je možné je využít při měření v profilech vodních toků zarostlých vegetací.

Český abstrakt

Měření bodové rychlosti vodního proudu patří mezi základní potřeby v oblasti stanovení průtoku v profilech s volnou hladinou, které jsou zpravidla představovány vodními toky, zavlažovacími a odvodňovacími kanály, stokovými sítěmi, otevřenými náhony či přivaděči k vodním elektrárnám. S rozvojem průmyslu a celkovou modernizací technologií dochází i v této oblasti k rozvoji měřicí technicky. Obvykle se pro měření bodové rychlosti proudu používají vodoměrné vrtule, které jsou v současnosti v oblasti autorizovaného úředního měření průtoku v profilech s volnou hladinou jediným dle metrologického předpisu MP 010 povoleným měřidlem. Rozvoj v této oblasti nespočívá jen v rozvoji samotných vodoměrných vrtulí s rotačním prvkem, ale i v použití technologií pracujících na jiných principech. Takovými měřidly jsou měřidla elektromagnetická. Tato měřidla rozšiřují svým uživatelům možnosti využití a dovolují jim měřit bodovou rychlost proudu i v místech, kde by to s vodoměrnými vrtulemi bylo velmi komplikované či nebylo možné vůbec. Jedná se především o měření prováděná v profilech stokových sítí se silně znečištěnou odpadní vodou obsahující látky ulpívající na propeleru vodoměrné vrtule a znemožňující dosažení správnosti měření. Elektromagnetická měřidla jsou dle výrobců taktéž vhodná pro měrné profily s velmi nízkými rychlostmi (pod 0,1 m.s-1) na prahu citlivosti běžných vodoměrných vrtulí. Taktéž je možné je využít při měření v profilech vodních toků zarostlých vegetací.

Klíčová slova

měření průtoku, rychlost, výzkum, elektromagnetické měřidlo rychlostí

Vydáno

19.06.2020

Nakladatel

PhDr. Bořivoj Kleník, Bezdědice 19, 294 25 Katusice

Místo

Katusice

ISSN

1210-3543

Periodikum

Metrologie

Ročník

29

Číslo

2

Stát

CZ

Strany od

7

Strany do

14

Strany počet

8

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT167476,
 author="Michal {Žoužela} and Pavel {Zubík} and Martin {Vítů} and Jiří {Březina}",
 title="Metrologické charakteristiky elektromagnetických měřidel bodové rychlosti vodního proudu",
 annote="Měření bodové rychlosti vodního proudu patří mezi základní potřeby v oblasti stanovení průtoku v profilech s volnou hladinou, které jsou zpravidla představovány vodními toky, zavlažovacími a odvodňovacími kanály, stokovými sítěmi, otevřenými náhony či přivaděči k vodním elektrárnám. S rozvojem průmyslu a celkovou modernizací technologií dochází i v této oblasti k rozvoji měřicí technicky.
Obvykle se pro měření bodové rychlosti proudu používají vodoměrné vrtule, které jsou v současnosti v oblasti autorizovaného úředního měření průtoku v profilech s volnou hladinou jediným dle metrologického předpisu MP 010 povoleným měřidlem. Rozvoj v této oblasti nespočívá jen v rozvoji samotných vodoměrných vrtulí s rotačním prvkem, ale i v použití technologií pracujících na jiných principech.
Takovými měřidly jsou měřidla elektromagnetická. Tato měřidla rozšiřují svým uživatelům možnosti využití a dovolují jim měřit bodovou rychlost proudu i v místech, kde by to s vodoměrnými vrtulemi bylo velmi komplikované či nebylo možné vůbec. Jedná se především o měření prováděná v profilech stokových sítí se silně znečištěnou odpadní vodou obsahující látky ulpívající na propeleru vodoměrné vrtule a znemožňující dosažení správnosti měření. Elektromagnetická měřidla jsou dle výrobců taktéž vhodná pro měrné profily s velmi nízkými rychlostmi (pod 0,1 m.s-1) na prahu citlivosti běžných vodoměrných vrtulí. Taktéž je možné je využít při měření v profilech vodních toků zarostlých vegetací.",
 address="PhDr. Bořivoj Kleník, Bezdědice 19, 294 25 Katusice",
 chapter="167476",
 howpublished="print",
 institution="PhDr. Bořivoj Kleník, Bezdědice 19, 294 25 Katusice",
 number="2",
 volume="29",
 year="2020",
 month="june",
 pages="7--14",
 publisher="PhDr. Bořivoj Kleník, Bezdědice 19, 294 25 Katusice",
 type="journal article - other"
}