Detail publikace

Stanovení množství odlehčovaných odpadních vod do řeky Svratky využitím přelivů stavidlové komory na přítoku do ČOV Brno-Modřice

ŽOUŽELA, M. ŠKRANCOVÁ, M. JEŽEK, J.

Originální název

Stanovení množství odlehčovaných odpadních vod do řeky Svratky využitím přelivů stavidlové komory na přítoku do ČOV Brno-Modřice

Český název

Stanovení množství odlehčovaných odpadních vod do řeky Svratky využitím přelivů stavidlové komory na přítoku do ČOV Brno-Modřice

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V souvislosti se zákonem č. 113/2018 Sb., účinným od 1. 1. 2019, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, byly Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK), stejně jako mnohé jiné vodárenské společnosti v České republice, nuceny řešit nově vzniklou zákonnou povinnost měřit množství a kvalitu vypouštěných odpadních vod odlehčovaných na přítocích do čistíren odpadních vod (ČOV) za účelem jejich zpoplatnění.

Český abstrakt

V souvislosti se zákonem č. 113/2018 Sb., účinným od 1. 1. 2019, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, byly Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK), stejně jako mnohé jiné vodárenské společnosti v České republice, nuceny řešit nově vzniklou zákonnou povinnost měřit množství a kvalitu vypouštěných odpadních vod odlehčovaných na přítocích do čistíren odpadních vod (ČOV) za účelem jejich zpoplatnění.

Klíčová slova

ČOV, odlehčovací komora,řeka Svratka, odpadní voda, laboratoř, modelový výzkum

Vydáno

11.09.2020

Nakladatel

Mgr. Pavel Fučík, Čs. armády 488, 254 01 Jílové u Prahy

Místo

Jílové u Prahy

ISSN

1210-3039

Periodikum

SOVAK

Ročník

29

Číslo

9

Stát

CZ

Strany od

14

Strany do

20

Strany počet

7

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT167464,
 author="Michal {Žoužela} and Markéta {Škrancová} and Jiří {Ježek}",
 title="Stanovení množství odlehčovaných odpadních vod do řeky Svratky využitím přelivů stavidlové komory na přítoku do ČOV Brno-Modřice",
 annote="V souvislosti se zákonem č. 113/2018 Sb., účinným od 1. 1. 2019, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, byly Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK), stejně jako mnohé jiné vodárenské společnosti v České republice, nuceny řešit nově vzniklou zákonnou povinnost měřit množství a kvalitu vypouštěných odpadních vod odlehčovaných na přítocích do čistíren odpadních vod (ČOV) za účelem jejich zpoplatnění.",
 address="Mgr. Pavel Fučík, Čs. armády 488, 254 01 Jílové u Prahy",
 chapter="167464",
 howpublished="print",
 institution="Mgr. Pavel Fučík, Čs. armády 488, 254 01 Jílové u Prahy",
 number="9",
 volume="29",
 year="2020",
 month="september",
 pages="14--20",
 publisher="Mgr. Pavel Fučík, Čs. armády 488, 254 01 Jílové u Prahy",
 type="journal article - other"
}