Detail publikace

Diagnostický průzkum závěsů mostu s ověřením rektifikace

KLUSÁČEK, L. NEČAS, R. KOLÁČEK, J. SVOBODA, A. OLŠÁK, M.

Originální název

Diagnostický průzkum závěsů mostu s ověřením rektifikace

Český název

Diagnostický průzkum závěsů mostu s ověřením rektifikace

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Mezi základní cíle diagnostického průzkumu patří zhodnocení stavu jednotlivých částí nosné konstrukce mostu. V případě zavěšených konstrukcí jsou důležitou částí jednotlivé závěsy a jejich kotvení v nosné konstrukci a v pylonu. Základní diagnostický průzkum zahrnuje – vizuální kontrolu vnějšího povrchu obalů závěsů s pasportem závad, akustické trasování závěsů za účelem ověření jejich injektáže, otevření sond do obalu závěsů z důvodů kontroly injektáže, odběry vzorků pro chemické rozbory, stanovení vlhkosti a posouzení stavu předpínací výztuže, přičemž sondy do závěsů je nutné po provedení diagnostiky hermeticky uzavřít. Rozšířený průzkum může zahrnovat měření sil v závěsech prostřednictvím analýzy dynamických vlastností, případně pomocí tenzometrického měře ní přetvoření. Rozšířená analýza je vhodná pro přípravu případné rektifikace závěsů při opravě nebo sledování zavěšeného mostu. V článku jsou popsány rozhodující skutečnosti z diagnostiky dvou zavěšených mostů v Hrachovci a přes Labe u Poděbrad. Součástí je i kalibrace dynamického a tenzometrického měření pomocí sil vnášených do závěsů v Hrachovci při rektifikaci závěsů v roce 2019.

Český abstrakt

Mezi základní cíle diagnostického průzkumu patří zhodnocení stavu jednotlivých částí nosné konstrukce mostu. V případě zavěšených konstrukcí jsou důležitou částí jednotlivé závěsy a jejich kotvení v nosné konstrukci a v pylonu. Základní diagnostický průzkum zahrnuje – vizuální kontrolu vnějšího povrchu obalů závěsů s pasportem závad, akustické trasování závěsů za účelem ověření jejich injektáže, otevření sond do obalu závěsů z důvodů kontroly injektáže, odběry vzorků pro chemické rozbory, stanovení vlhkosti a posouzení stavu předpínací výztuže, přičemž sondy do závěsů je nutné po provedení diagnostiky hermeticky uzavřít. Rozšířený průzkum může zahrnovat měření sil v závěsech prostřednictvím analýzy dynamických vlastností, případně pomocí tenzometrického měře ní přetvoření. Rozšířená analýza je vhodná pro přípravu případné rektifikace závěsů při opravě nebo sledování zavěšeného mostu. V článku jsou popsány rozhodující skutečnosti z diagnostiky dvou zavěšených mostů v Hrachovci a přes Labe u Poděbrad. Součástí je i kalibrace dynamického a tenzometrického měření pomocí sil vnášených do závěsů v Hrachovci při rektifikaci závěsů v roce 2019.

Klíčová slova

zavěšená konstrukce, diagnostika, tenzometrie, dynamické měření, rektifikace, zhodnocení stavu, závěs

Vydáno

27.11.2020

Nakladatel

Česká betonářská společnost ČSSI

Místo

Praha

ISBN

978-80-907611-3-1

Kniha

27. Betonářské dny, sborník ke konferenci

Strany od

127

Strany do

132

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT166383,
 author="Ladislav {Klusáček} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček} and Adam {Svoboda} and Martin {Olšák}",
 title="Diagnostický průzkum závěsů mostu s ověřením rektifikace",
 annote="Mezi základní cíle diagnostického průzkumu patří zhodnocení stavu jednotlivých částí nosné konstrukce mostu. V případě zavěšených konstrukcí jsou důležitou částí jednotlivé závěsy a jejich kotvení v nosné konstrukci a v pylonu. Základní diagnostický průzkum zahrnuje – vizuální kontrolu vnějšího povrchu obalů závěsů s pasportem závad, akustické trasování závěsů za účelem ověření jejich injektáže, otevření sond do obalu závěsů z důvodů kontroly injektáže, odběry vzorků pro chemické rozbory, stanovení vlhkosti a posouzení stavu předpínací výztuže, přičemž sondy do závěsů je nutné po provedení diagnostiky hermeticky uzavřít. Rozšířený průzkum může zahrnovat měření sil v závěsech prostřednictvím analýzy dynamických vlastností, případně pomocí tenzometrického měře ní přetvoření. Rozšířená analýza je vhodná pro přípravu případné rektifikace závěsů při opravě nebo sledování zavěšeného mostu. V článku jsou popsány rozhodující skutečnosti z diagnostiky dvou
zavěšených mostů v Hrachovci a přes Labe u Poděbrad. Součástí je i kalibrace dynamického a tenzometrického měření pomocí sil vnášených do závěsů v Hrachovci při rektifikaci závěsů v roce 2019.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="27. Betonářské dny, sborník ke konferenci",
 chapter="166383",
 howpublished="online",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2020",
 month="november",
 pages="127--132",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI"
}