Detail publikace

Experimentální měření kotevní délky předpínací výztuže mostního prefabrikovaného nosníku I-73

SVOBODA, A. KLUSÁČEK, L. NEČAS, R. KOLÁČEK, J. STRNAD, J. OLŠÁK, M. BOBEK, L.

Originální název

Experimentální měření kotevní délky předpínací výztuže mostního prefabrikovaného nosníku I-73

Český název

Experimentální měření kotevní délky předpínací výztuže mostního prefabrikovaného nosníku I-73

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku je stručně popsána metodika, realizace a dosažené výsledky unikátních experimentů, které byly provedeny na původním mostním prefabrikovaném nosníku I-73, který tvořil nosnou konstrukci mostu od roku 1979. Hlavním cílem provedených pokusů bylo kvalifikovaně zodpovědět frekventovanou otázku, která doposud nebyla řešena, a sice „Jaká je skutečná kotevní délka překorodované plně zainjektované předpínací výztuže a do jaké míry lze ve statických výpočtech uvažovat spolehlivé zakotvení takto porušené předpínací výztuže při definovaném zainjektování kabelu?“. Za účelem vědeckého zkoumání byl během demolice mostu u Pasohlávek získán původní mostní prefabrikovaný nosník I-73, jehož předpínací výztuž byla tvořena z hladkých patentovaných drátů Pz ϕ 4,5 mm. Na vybraných částech nosníku byly dle metodiky pokusu zhotoveny po délce předpínací výztuže pozorovací sondážní otvory až k předpínacím drátům, u kterých byly následně instalovány přístroje pro snímání obrazu. Následně došlo k řízenému porušení patentovaných drátů a sledování změn, ke kterým u předpínacích drátů došlo po uvolnění napětí. Vyhodnocení experimentů poté probíhalo na základě rozboru získaných obrazů před a po porušení předpínací výztuže.

Český abstrakt

V příspěvku je stručně popsána metodika, realizace a dosažené výsledky unikátních experimentů, které byly provedeny na původním mostním prefabrikovaném nosníku I-73, který tvořil nosnou konstrukci mostu od roku 1979. Hlavním cílem provedených pokusů bylo kvalifikovaně zodpovědět frekventovanou otázku, která doposud nebyla řešena, a sice „Jaká je skutečná kotevní délka překorodované plně zainjektované předpínací výztuže a do jaké míry lze ve statických výpočtech uvažovat spolehlivé zakotvení takto porušené předpínací výztuže při definovaném zainjektování kabelu?“. Za účelem vědeckého zkoumání byl během demolice mostu u Pasohlávek získán původní mostní prefabrikovaný nosník I-73, jehož předpínací výztuž byla tvořena z hladkých patentovaných drátů Pz ϕ 4,5 mm. Na vybraných částech nosníku byly dle metodiky pokusu zhotoveny po délce předpínací výztuže pozorovací sondážní otvory až k předpínacím drátům, u kterých byly následně instalovány přístroje pro snímání obrazu. Následně došlo k řízenému porušení patentovaných drátů a sledování změn, ke kterým u předpínacích drátů došlo po uvolnění napětí. Vyhodnocení experimentů poté probíhalo na základě rozboru získaných obrazů před a po porušení předpínací výztuže.

Klíčová slova

experimentální měření, kotevní délka, předpínací výztuž, předpjatý prefabrikovaný nosník I-73

Vydáno

27.11.2020

Nakladatel

Česká betonářská společnost ČSSI

Místo

Praha

ISBN

978-80-907611-3-1

Kniha

27. Betonářské dny, sborník ke konferenci

Strany od

133

Strany do

139

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT166375,
 author="Adam {Svoboda} and Ladislav {Klusáček} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček} and Jiří {Strnad} and Martin {Olšák} and Lukáš {Bobek}",
 title="Experimentální měření kotevní délky předpínací výztuže mostního prefabrikovaného nosníku I-73",
 annote="V příspěvku je stručně popsána metodika, realizace a dosažené výsledky unikátních experimentů, které byly provedeny na původním mostním prefabrikovaném nosníku I-73, který tvořil nosnou konstrukci mostu od roku 1979. Hlavním cílem provedených pokusů bylo kvalifikovaně zodpovědět frekventovanou otázku, která doposud nebyla řešena, a sice „Jaká je skutečná kotevní délka překorodované plně zainjektované předpínací výztuže a do jaké míry lze ve statických výpočtech uvažovat spolehlivé zakotvení takto porušené předpínací výztuže při definovaném zainjektování kabelu?“.
Za účelem vědeckého zkoumání byl během demolice mostu u Pasohlávek získán původní mostní prefabrikovaný nosník I-73, jehož předpínací výztuž byla tvořena z hladkých patentovaných drátů Pz ϕ 4,5 mm. Na vybraných částech nosníku byly dle metodiky pokusu zhotoveny po délce předpínací výztuže pozorovací sondážní otvory až k předpínacím drátům, u kterých byly následně instalovány přístroje pro snímání obrazu. Následně došlo k řízenému porušení patentovaných drátů a sledování změn, ke kterým u předpínacích drátů došlo po uvolnění napětí. Vyhodnocení experimentů poté probíhalo na základě rozboru získaných obrazů před a po porušení předpínací výztuže.
",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="27. Betonářské dny, sborník ke konferenci",
 chapter="166375",
 howpublished="online",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2020",
 month="november",
 pages="133--139",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI"
}