Detail produktu

Experimentální prototyp prvku s impedancí fraktálního řádu 0,5 v tlustovrstvé technologii (capFOE_05)

KUBÁNEK, D. KOTON, J. JEŘÁBEK, J. PRÁŠEK, J. DVOŘÁK, J. SADÍLEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Pasivní obvodový prvek vykazující fraktální, tj. neceločíselný, řád impedance o hodnotě přibližně 0,5 v kmitočtovém pásmu 2,5 kHz až 400 kHz. Prvek je založen na principu rezistivně-kapacitních vrstvových struktur s rozprostřenými parametry. K návrhu geometrických rozměrů a parametrů rezistivních a kapacitních vrstev byly využity genetické algoritmy. Výroba prvku byla provedena v tlustovrstvé technologii. Součástka je určena pro experimentální realizace obvodů fraktálního, tedy neceločíselného řádu, např. kmitočtových filtrů.

Klíčová slova

Impedance fraktálního řádu; prvek fraktálního řádu; rozprostřená rezistivně-kapacitní struktura; syntéza elektronických obvodů

Datum vzniku

30.09.2020

Umístění

Ústav telekomunikací, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD5.72

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty