Detail publikace

Sledování změn dynamických vlastností alkalicky aktivovaných materiálů při různých procesech degradace

TOPOLÁŘ, L. PLŠKOVÁ, I. DVOŘÁK, R. HODULÁKOVÁ, M. PAZDERA, L. HRUBÝ, P.

Originální název

Sledování změn dynamických vlastností alkalicky aktivovaných materiálů při různých procesech degradace

Český název

Sledování změn dynamických vlastností alkalicky aktivovaných materiálů při různých procesech degradace

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá zjišťováním dynamických modulů pružnosti stavebních materiálů na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS). Popisuje metody stanovení dynamických modulů pružnosti získávaných nedestruktivními metodami, mezi které patří ultrazvuková impulzová metoda a rezonanční metoda. Jako výchozí směs pro realizaci experimentu byla zvolena malta, jejíž pojivovou část tvořila hydroxidem sodným aktivovaná vysokopecní granulovaná struska. Na zkušebních tělesech (trámce s rozměry 40×40×160 mm) byl sledován vývoj dynamických modulů pružnosti v průběhu degradačních procesů.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá zjišťováním dynamických modulů pružnosti stavebních materiálů na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS). Popisuje metody stanovení dynamických modulů pružnosti získávaných nedestruktivními metodami, mezi které patří ultrazvuková impulzová metoda a rezonanční metoda. Jako výchozí směs pro realizaci experimentu byla zvolena malta, jejíž pojivovou část tvořila hydroxidem sodným aktivovaná vysokopecní granulovaná struska. Na zkušebních tělesech (trámce s rozměry 40×40×160 mm) byl sledován vývoj dynamických modulů pružnosti v průběhu degradačních procesů.

Klíčová slova

alkalicky aktivovaná struska; dynamický modul pružnosti; ultrazvuková impulsová metoda;

Vydáno

05.11.2019

Nakladatel

VUT v Brně a ČNDT z.s.

Místo

Praha

ISBN

978-80-214-5799-7

Kniha

DEFEKTOSKOPIE 2019 NDE for Safety

Číslo vydání

první

Strany od

139

Strany do

145

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT159906,
 author="Libor {Topolář} and Iveta {Plšková} and Richard {Dvořák} and Michaela {Hoduláková} and Luboš {Pazdera} and Petr {Hrubý}",
 title="Sledování změn dynamických vlastností alkalicky aktivovaných materiálů při různých procesech degradace 
",
 annote="Příspěvek se zabývá zjišťováním dynamických modulů pružnosti stavebních materiálů na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS). Popisuje metody stanovení dynamických modulů pružnosti získávaných nedestruktivními metodami, mezi které patří ultrazvuková impulzová metoda a rezonanční metoda. Jako výchozí směs pro realizaci experimentu byla zvolena malta, jejíž pojivovou část tvořila hydroxidem sodným aktivovaná vysokopecní granulovaná struska. Na zkušebních tělesech (trámce s rozměry 40×40×160 mm) byl sledován vývoj dynamických modulů pružnosti v průběhu degradačních procesů.",
 address="VUT v Brně a ČNDT z.s.",
 booktitle="DEFEKTOSKOPIE 2019 NDE for Safety",
 chapter="159906",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně a ČNDT z.s.",
 year="2019",
 month="november",
 pages="139--145",
 publisher="VUT v Brně a ČNDT z.s."
}