Detail publikace

Měření a analýza vibrací konzoly s hlavicí FSO

BARCÍK, P. KOLKA, Z. BIOLKOVÁ, V. NOVÁK, M. SKRYJA, P. WILFERT, O.

Originální název

Měření a analýza vibrací konzoly s hlavicí FSO

Český název

Měření a analýza vibrací konzoly s hlavicí FSO

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Měření mechanické stability konzol sloužících k upevnění hlavic FSO spoje bylo motivováno požadavky nové aplikace FSO spoje. Tyto aplikace vyžadují přesné a stabilní mechanické upevnění hlavice. Jednou z perspektivních aplikací takového spoje je přenos informace o přesném čase, který vyžaduje přenos fáze koherentní optické vlny. Pro realizaci takového přenosu bylo třeba vyřešit zejména zavedení optické vlny v přijímači do optického vlákna s co nemenšími vazebními ztrátami. Negativně se při tomto přenosu projevuje vliv difrakce optické vlny na aperturách vysílače (TXA) a přijímače (RXA), vliv turbulence atmosférického přenosového prostředí a vibrace konzol upevňujících hlavice spoje. Pro potlačení vlivu turbulence na fluktuaci úhlu dopadu vlny na přijímací apertuře a vlivu větru vyvolávajícího vibrace konzol je na našem pracovišti vyvíjen relativně dostupný systém automatického směrování spoje (ATS) a studovány jsou vlivy zmíněných jevů na kvalitu přenosu.

Český abstrakt

Měření mechanické stability konzol sloužících k upevnění hlavic FSO spoje bylo motivováno požadavky nové aplikace FSO spoje. Tyto aplikace vyžadují přesné a stabilní mechanické upevnění hlavice. Jednou z perspektivních aplikací takového spoje je přenos informace o přesném čase, který vyžaduje přenos fáze koherentní optické vlny. Pro realizaci takového přenosu bylo třeba vyřešit zejména zavedení optické vlny v přijímači do optického vlákna s co nemenšími vazebními ztrátami. Negativně se při tomto přenosu projevuje vliv difrakce optické vlny na aperturách vysílače (TXA) a přijímače (RXA), vliv turbulence atmosférického přenosového prostředí a vibrace konzol upevňujících hlavice spoje. Pro potlačení vlivu turbulence na fluktuaci úhlu dopadu vlny na přijímací apertuře a vlivu větru vyvolávajícího vibrace konzol je na našem pracovišti vyvíjen relativně dostupný systém automatického směrování spoje (ATS) a studovány jsou vlivy zmíněných jevů na kvalitu přenosu.

Klíčová slova

Optické komunikace; laserová technika; vlnová optika

Vydáno

25.10.2019

Nakladatel

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno

Místo

Bystřice nad Pernštejnem

ISBN

978-80-87441-26-8

Kniha

Sborník příspěvků multioborové konference LASER59

Strany od

1

Strany do

2

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT159633,
 author="Peter {Barcík} and Zdeněk {Kolka} and Viera {Biolková} and Marek {Novák} and Petr {Skryja} and Otakar {Wilfert}",
 title="Měření a analýza vibrací konzoly s hlavicí FSO",
 annote="Měření mechanické stability konzol sloužících k upevnění hlavic FSO spoje bylo motivováno požadavky nové aplikace FSO spoje. Tyto aplikace vyžadují přesné a stabilní mechanické upevnění hlavice. Jednou z perspektivních aplikací takového spoje je přenos informace o přesném čase, který vyžaduje přenos fáze koherentní optické vlny. Pro realizaci takového přenosu bylo třeba vyřešit zejména zavedení optické vlny v přijímači do optického vlákna s co nemenšími vazebními ztrátami. Negativně se při tomto přenosu projevuje vliv difrakce optické vlny na aperturách vysílače (TXA) a přijímače (RXA), vliv turbulence atmosférického přenosového prostředí a vibrace konzol upevňujících hlavice spoje. Pro potlačení vlivu turbulence na fluktuaci úhlu dopadu vlny na přijímací apertuře a vlivu větru vyvolávajícího vibrace konzol je na našem pracovišti vyvíjen relativně dostupný systém automatického směrování spoje (ATS) a studovány jsou vlivy zmíněných jevů na kvalitu přenosu.",
 address="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno",
 booktitle="Sborník příspěvků multioborové konference LASER59",
 chapter="159633",
 howpublished="print",
 institution="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno",
 year="2019",
 month="october",
 pages="1--2",
 publisher="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno",
 type="conference paper"
}