Detail publikace

Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody

VELIKOVSKÁ, K. POLÁŠEK, P. RAČEK, J. ČEKON, M. DUFEK, Z. ŠIKULA, O.

Originální název

Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody

Český název

Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Znovu využitím tepelné energie z odpadní vody lze uspořit až 40 % celkové tepelné energie vznikající v domácnostech. Tato energie je v drtivé většině případů odvedena do stokového systému a dále vypouštěna do vodního recipientu a tudíž nevyužita. Přitom její využití se přímo nabízí, a to jak v liniových objektech jako jsou kanalizační potrubí, tak i v objektech na kanalizační síti nebo v místě vzniku odpadní vody. Pro účely rekuperace lze využít přímých výměníků tepelné energie nebo systémů s tepelnými čerpadly. Zařazením výměníků tepelné energie do stokového systému lze zvýšit energetickou efektivitu a tím dosáhnout značného snížení spotřeby primární energie obnovitelnými a druhotnými zdroji, např. vyrobené spalováním fosilních paliv. Systémy využívání tepla z odpadní vody nabízí nejen využití obnovitelných zdrojů energie, ale můžou nabídnout také zajímavou návratnost investice. Tento příspěvek se zabývá shrnutím nejnovějších poznatků v oblasti rekuperace tepelné energie z odpadní vody a představením projektu „Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody“.

Český abstrakt

Znovu využitím tepelné energie z odpadní vody lze uspořit až 40 % celkové tepelné energie vznikající v domácnostech. Tato energie je v drtivé většině případů odvedena do stokového systému a dále vypouštěna do vodního recipientu a tudíž nevyužita. Přitom její využití se přímo nabízí, a to jak v liniových objektech jako jsou kanalizační potrubí, tak i v objektech na kanalizační síti nebo v místě vzniku odpadní vody. Pro účely rekuperace lze využít přímých výměníků tepelné energie nebo systémů s tepelnými čerpadly. Zařazením výměníků tepelné energie do stokového systému lze zvýšit energetickou efektivitu a tím dosáhnout značného snížení spotřeby primární energie obnovitelnými a druhotnými zdroji, např. vyrobené spalováním fosilních paliv. Systémy využívání tepla z odpadní vody nabízí nejen využití obnovitelných zdrojů energie, ale můžou nabídnout také zajímavou návratnost investice. Tento příspěvek se zabývá shrnutím nejnovějších poznatků v oblasti rekuperace tepelné energie z odpadní vody a představením projektu „Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody“.

Klíčová slova

odpadní voda, technologie znovuvyužití, rekuperace tepla, tepelný výměník

Vydáno

03.10.2019

Nakladatel

ARDEC s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86020-90-7

Kniha

MĚSTSKÉ VODY 2019

Číslo vydání

1.

Strany od

229

Strany do

234

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT159169,
 author="Kristýna {Velikovská} and Jakub {Raček} and Miroslav {Čekon} and Zdeněk {Dufek} and Ondřej {Šikula}",
 title="Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody",
 annote="Znovu využitím tepelné energie z odpadní vody lze uspořit až 40 % celkové tepelné energie vznikající v domácnostech. Tato energie je v drtivé většině případů odvedena do stokového systému a dále vypouštěna do vodního recipientu a tudíž nevyužita. Přitom její využití se přímo nabízí, a to jak v liniových objektech jako jsou kanalizační potrubí, tak i v objektech na kanalizační síti nebo v místě vzniku odpadní vody. Pro účely rekuperace lze využít přímých výměníků tepelné energie nebo systémů s tepelnými čerpadly. Zařazením výměníků tepelné energie do stokového systému lze zvýšit energetickou efektivitu a tím dosáhnout značného snížení spotřeby primární energie obnovitelnými a druhotnými zdroji, např. vyrobené spalováním fosilních paliv. Systémy využívání tepla z odpadní vody nabízí nejen využití obnovitelných zdrojů energie, ale můžou nabídnout také zajímavou návratnost investice. Tento příspěvek se zabývá shrnutím nejnovějších poznatků v oblasti rekuperace tepelné energie z odpadní vody a představením projektu „Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody“.",
 address="ARDEC s.r.o.",
 booktitle="MĚSTSKÉ VODY 2019",
 chapter="159169",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ARDEC s.r.o.",
 year="2019",
 month="october",
 pages="229--234",
 publisher="ARDEC s.r.o.",
 type="conference paper"
}