Detail publikace

VZTAH MEZI REZONANČNÍ FREKVENCÍ A RYCHLOSTÍ ULTRAZVUKU TEPLOTNĚ EXPONOVANÉHO BETONU

DVOŘÁK, R. KAREL, O. ROZSYPALOVÁ, I. CHOBOLA, Z.

Originální název

VZTAH MEZI REZONANČNÍ FREKVENCÍ A RYCHLOSTÍ ULTRAZVUKU TEPLOTNĚ EXPONOVANÉHO BETONU

Český název

VZTAH MEZI REZONANČNÍ FREKVENCÍ A RYCHLOSTÍ ULTRAZVUKU TEPLOTNĚ EXPONOVANÉHO BETONU

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Rezonanční kladívková metoda Impact-Echo je schopná poskytnou rezonanční frekvenci zkušebního tělesa, kterou lze přepočítat na rychlost šíření zvuku. Pokud porovnáme takto spočtenou rychlost s měřenou rychlostí v daném tělese zjistíme, že spočtená rychlost dosahuje pro zdravý beton 93 % rychlosti měřené. Tento koeficient 0,93 byl historicky a experimentálně ověřen mnoha autory a zohledňuje pohyb mechanické vlny v heterogenním materiálu. Pokud si zpětně ověříme tento koeficient ze znalostí rychlosti ultrazvuku a rezonanční frekvence zjistíme, že pro teplotně degradovaný beton nabývá koeficient nižších hodnot v závislosti na teplotě. Článek se věnuje srovnání těchto spočtených koeficientů pro kombinaci receptur betonů a teplot.

Český abstrakt

Rezonanční kladívková metoda Impact-Echo je schopná poskytnou rezonanční frekvenci zkušebního tělesa, kterou lze přepočítat na rychlost šíření zvuku. Pokud porovnáme takto spočtenou rychlost s měřenou rychlostí v daném tělese zjistíme, že spočtená rychlost dosahuje pro zdravý beton 93 % rychlosti měřené. Tento koeficient 0,93 byl historicky a experimentálně ověřen mnoha autory a zohledňuje pohyb mechanické vlny v heterogenním materiálu. Pokud si zpětně ověříme tento koeficient ze znalostí rychlosti ultrazvuku a rezonanční frekvence zjistíme, že pro teplotně degradovaný beton nabývá koeficient nižších hodnot v závislosti na teplotě. Článek se věnuje srovnání těchto spočtených koeficientů pro kombinaci receptur betonů a teplot.

Klíčová slova

beton; nedesturktivní testování; Impact-Echo; lambda vlna; Heterogenita; Teplotní degradace; Vyoská teplota

Vydáno

31.01.2019

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno, Veveří 331/95, 602 00

ISBN

978-80-86433-71-4

Kniha

Sborník Příspěvků Juniorstav 2019

Strany od

321

Strany do

326

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT155393,
 author="Richard {Dvořák} and Ondřej {Balkanský} and Iva {Čairović} and Zdeněk {Chobola}",
 title="VZTAH MEZI REZONANČNÍ FREKVENCÍ
A RYCHLOSTÍ ULTRAZVUKU TEPLOTNĚ
EXPONOVANÉHO BETONU",
 annote="Rezonanční kladívková metoda Impact-Echo je schopná poskytnou rezonanční frekvenci zkušebního tělesa, kterou lze přepočítat na rychlost šíření zvuku. Pokud porovnáme takto spočtenou rychlost s měřenou rychlostí v daném tělese zjistíme, že spočtená rychlost dosahuje pro zdravý beton 93 % rychlosti měřené. Tento koeficient 0,93 byl historicky a experimentálně ověřen mnoha autory a zohledňuje pohyb mechanické vlny v heterogenním materiálu. Pokud si zpětně ověříme tento koeficient ze znalostí rychlosti ultrazvuku a rezonanční frekvence zjistíme, že pro teplotně degradovaný beton nabývá koeficient nižších hodnot v závislosti na teplotě. Článek se věnuje srovnání těchto spočtených koeficientů pro kombinaci receptur betonů a teplot.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník Příspěvků Juniorstav 2019",
 chapter="155393",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně",
 year="2019",
 month="january",
 pages="321--326",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}