Detail produktu

Experimentální zařízení pro hodnocení vlivů na proudění tenkého kapalného filmu na vnitřní stěně vertikální trubky

KRACÍK, P. TOMAN, F. POSPÍŠIL, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Experimentální zařízení vniklo za účelem testování vlivů na proudící tenký kapalný film uvnitř vertikální skleněné trubky, kde do volného průtočného průřezu může být pouštěn vzduch / vodní pára do teploty 80 °C. Skleněné trubky lze využít v rozsahu vnějšího průměru 10,0 až 38,0 mm a průtok kapalného filmu může být do 20,0 l/min. Vzduch / pára může do volného průřezu v trubce proudit o průtoku až 150 l/min a to z dolní nebo horní strany.

Klíčová slova

vertikální trubka, proudění, voda / vzduch

Datum vzniku

12.12.2018

Umístění

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Budova C3/314, místnost 2.2

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty