Detail publikace

STANOVENÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ MATERIÁLOVÝCH MODELŮ S VYUŽITÍM OPTIMALIZAČNÍCH METOD

KOUDELA, P. CHALMOVSKÝ, J.

Originální název

STANOVENÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ MATERIÁLOVÝCH MODELŮ S VYUŽITÍM OPTIMALIZAČNÍCH METOD

Český název

STANOVENÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ MATERIÁLOVÝCH MODELŮ S VYUŽITÍM OPTIMALIZAČNÍCH METOD

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Stanovení hodnot vstupních parametrů pro materiálové modely je často komplikovanou a náročnou kapitolou v oblasti matematického modelování. Příspěvek popisuje možnosti pro řízené získání těchto hodnot z laboratorních zkoušek. Aplikována je Optimalizace hejnem částic (PSO) využívající výpočetního softwaru na bázi metody konečných prvků (MKP). V první části je prezentovaná teorie PSO. Dále jsou analyzována různá nastavení optimalizační metody a z nich vybráno nejvhodnější pro další aplikaci. Poté je optimalizační metoda propojena s řešičem MKP a provedena optimalizace hodnot vstupních parametrů. Cílem je, řízenou změnou vstupních parametrů materiálového modelu, minimalizovat rozdíl mezi měřením z laboratorní zkoušky a hodnotami predikovanými numerickým modelem.

Český abstrakt

Stanovení hodnot vstupních parametrů pro materiálové modely je často komplikovanou a náročnou kapitolou v oblasti matematického modelování. Příspěvek popisuje možnosti pro řízené získání těchto hodnot z laboratorních zkoušek. Aplikována je Optimalizace hejnem částic (PSO) využívající výpočetního softwaru na bázi metody konečných prvků (MKP). V první části je prezentovaná teorie PSO. Dále jsou analyzována různá nastavení optimalizační metody a z nich vybráno nejvhodnější pro další aplikaci. Poté je optimalizační metoda propojena s řešičem MKP a provedena optimalizace hodnot vstupních parametrů. Cílem je, řízenou změnou vstupních parametrů materiálového modelu, minimalizovat rozdíl mezi měřením z laboratorní zkoušky a hodnotami predikovanými numerickým modelem.

Klíčová slova

Optimalizace hejnem částic, pokročilý materiálový model, metoda konečných prvků, edometrická zkouška

Vydáno

31.01.2019

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-71-4

Kniha

Juniorstav 2019 - Sborník příspěvků

Strany od

161

Strany do

166

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT155352,
  author="Pavel {Koudela} and Juraj {Chalmovský}",
  title="STANOVENÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ MATERIÁLOVÝCH MODELŮ S VYUŽITÍM OPTIMALIZAČNÍCH METOD",
  annote="Stanovení hodnot vstupních parametrů pro materiálové modely je často komplikovanou a náročnou kapitolou v
oblasti matematického modelování. Příspěvek popisuje možnosti pro řízené získání těchto hodnot z
laboratorních zkoušek. Aplikována je Optimalizace hejnem částic (PSO) využívající výpočetního softwaru na
bázi metody konečných prvků (MKP). V první části je prezentovaná teorie PSO. Dále jsou analyzována různá
nastavení optimalizační metody a z nich vybráno nejvhodnější pro další aplikaci. Poté je optimalizační metoda
propojena s řešičem MKP a provedena optimalizace hodnot vstupních parametrů. Cílem je, řízenou změnou
vstupních parametrů materiálového modelu, minimalizovat rozdíl mezi měřením z laboratorní zkoušky a
hodnotami predikovanými numerickým modelem.",
  booktitle="Juniorstav 2019 - Sborník příspěvků",
  chapter="155352",
  howpublished="online",
  year="2019",
  month="january",
  pages="161--166",
  type="conference paper"
}