Detail publikace

Automatizace procesu stanovení vstupů pro pokročilý materiálový model

KOUDELA, P. CHALMOVSKÝ, J.

Originální název

Automatizace procesu stanovení vstupů pro pokročilý materiálový model

Český název

Automatizace procesu stanovení vstupů pro pokročilý materiálový model

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Optimalizační procedury nabízejí možnost jak efektivně stanovit hodnoty vstupních parametrů pro pokročilé materiálové modely. Předkládaný příspěvek pojednává o kombinaci metaheuristické optimalizační metody Optimalizace hejnem částic (PSO) a komerčně dostupného řešiče na bázi metody konečných prvků (MKP). V první části je popsána teoretická podstata PSO a následně jsou její různá nastavení popsána a testována. Optimální nastavení bylo poté vybráno a použito v praktické aplikaci. Ve druhé části příspěvku je použita kombinace PSO a MKP pro plně automatizované stanovení hodnot vstupních parametrů pro Hardening soil small strain materiálový model z presiometrických zkoušek. Při tomto procesu predikované presiometrické křivky postupně konvergovaly k měřeným, dokud nebylo dosaženo zadaného kritéria.

Český abstrakt

Optimalizační procedury nabízejí možnost jak efektivně stanovit hodnoty vstupních parametrů pro pokročilé materiálové modely. Předkládaný příspěvek pojednává o kombinaci metaheuristické optimalizační metody Optimalizace hejnem částic (PSO) a komerčně dostupného řešiče na bázi metody konečných prvků (MKP). V první části je popsána teoretická podstata PSO a následně jsou její různá nastavení popsána a testována. Optimální nastavení bylo poté vybráno a použito v praktické aplikaci. Ve druhé části příspěvku je použita kombinace PSO a MKP pro plně automatizované stanovení hodnot vstupních parametrů pro Hardening soil small strain materiálový model z presiometrických zkoušek. Při tomto procesu predikované presiometrické křivky postupně konvergovaly k měřeným, dokud nebylo dosaženo zadaného kritéria.

Klíčová slova

optimalizace hejnem částic, presiometr, porkočilé materilové modely

Vydáno

19.11.2018

Místo

Brno

ISBN

978-80-87920-06-0

Kniha

Zakládání staveb Brno 2018 - Sborník příspěvků

Strany od

13

Strany do

20

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT152133,
  author="Pavel {Koudela} and Juraj {Chalmovský}",
  title="Automatizace procesu stanovení vstupů pro pokročilý materiálový model",
  annote="Optimalizační procedury nabízejí možnost jak efektivně stanovit hodnoty vstupních parametrů pro pokročilé materiálové modely. Předkládaný příspěvek pojednává o kombinaci metaheuristické optimalizační metody Optimalizace hejnem částic (PSO) a komerčně dostupného řešiče na bázi metody konečných prvků (MKP). V první části je popsána teoretická podstata PSO a následně jsou její různá nastavení popsána a testována. Optimální nastavení bylo poté vybráno a použito v praktické aplikaci. Ve druhé části příspěvku je použita kombinace PSO a MKP pro plně automatizované stanovení hodnot vstupních parametrů pro Hardening soil small strain materiálový model z presiometrických zkoušek. Při tomto procesu predikované presiometrické křivky postupně konvergovaly k měřeným, dokud nebylo dosaženo zadaného kritéria.",
  booktitle="Zakládání staveb Brno 2018 - Sborník příspěvků",
  chapter="152133",
  howpublished="print",
  year="2018",
  month="november",
  pages="13--20",
  type="conference paper"
}