Detail publikace

Prograsivní prostorově zakřivené lávky

ZLATUŠKA, K. OLŠÁK, M. STRÁSKÝ, J. NEČAS, R. KOLÁČEK, J.

Originální název

Prograsivní prostorově zakřivené lávky

Český název

Prograsivní prostorově zakřivené lávky

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek popisuje návrh a vývoj nových progresivních konstrukčních typů lávek pro pěší a cyklisty, jejichž společným znakem je použití předpjatého externího kabelu jako hlavního nosného prvku. Mezi hlavní cíle výzkumu patří prověření možnosti použití progresivních konstrukcí pro různé prostorové konfigurace a především identifikace problematických aspektů jejich návrhu. S využitím výsledků výzkumu prováděného v minulých letech je detailně popsán postup nalezení optimálního tvaru nosného kabelu. Pro konkrétní případy je pak uveden i postup optimalizace tvaru kabelu. V další části je analyzován vliv různých typů okrajových podmínek na celkové působení konstrukce. Pro vybrané konkrétní příklady je následně provedena podrobná analýza, při které jsou konstrukce analyzovány s ohledem na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Zvláštní pozornost je přitom věnována stabilitní analýze tlačených prvků a průběhu napětí na nosné konstrukci v provozním stavu. Konstrukce jsou modelovány pomocí softwaru na bázi konečných prvků Midas Civil. Modely pro analýzu jsou prutové, prostorové se zohledněním reologických jevů. Při podrobnější analýze jsou použity modely s 2D plošnými deskostěnovými prvky. Na závěr je provedena analýza dynamického chování konstrukce podle metodiky SÉTRA. Výsledky výzkumu poslouží jako podklad pro projektanty podobných konstrukčních typů a zároveň pomohou odhalit a správně analyzovat potenciální problematická místa návrhu.

Český abstrakt

Článek popisuje návrh a vývoj nových progresivních konstrukčních typů lávek pro pěší a cyklisty, jejichž společným znakem je použití předpjatého externího kabelu jako hlavního nosného prvku. Mezi hlavní cíle výzkumu patří prověření možnosti použití progresivních konstrukcí pro různé prostorové konfigurace a především identifikace problematických aspektů jejich návrhu. S využitím výsledků výzkumu prováděného v minulých letech je detailně popsán postup nalezení optimálního tvaru nosného kabelu. Pro konkrétní případy je pak uveden i postup optimalizace tvaru kabelu. V další části je analyzován vliv různých typů okrajových podmínek na celkové působení konstrukce. Pro vybrané konkrétní příklady je následně provedena podrobná analýza, při které jsou konstrukce analyzovány s ohledem na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Zvláštní pozornost je přitom věnována stabilitní analýze tlačených prvků a průběhu napětí na nosné konstrukci v provozním stavu. Konstrukce jsou modelovány pomocí softwaru na bázi konečných prvků Midas Civil. Modely pro analýzu jsou prutové, prostorové se zohledněním reologických jevů. Při podrobnější analýze jsou použity modely s 2D plošnými deskostěnovými prvky. Na závěr je provedena analýza dynamického chování konstrukce podle metodiky SÉTRA. Výsledky výzkumu poslouží jako podklad pro projektanty podobných konstrukčních typů a zároveň pomohou odhalit a správně analyzovat potenciální problematická místa návrhu.

Klíčová slova

lávka, kabel, beton, předpětí, stabilita

Vydáno

21.11.2018

Nakladatel

Česká betonářská společnost ČSSI

Místo

Praha

ISBN

978-80-906759-6-4

Kniha

25. Konference BETONÁŘSKÉ DNY (2018), Sborník přednášek

Číslo vydání

1

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT151380,
 author="Karel {Zlatuška} and Martin {Olšák} and Jiří {Stráský} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček}",
 title="Prograsivní prostorově zakřivené lávky",
 annote="Článek popisuje návrh a vývoj nových progresivních konstrukčních typů lávek pro pěší a cyklisty, jejichž společným znakem je použití předpjatého externího kabelu jako hlavního nosného prvku. Mezi hlavní cíle výzkumu patří prověření možnosti použití progresivních konstrukcí pro různé prostorové konfigurace a především identifikace problematických aspektů jejich návrhu. S využitím výsledků výzkumu prováděného v minulých letech je detailně popsán postup nalezení optimálního tvaru nosného kabelu. Pro konkrétní případy je pak uveden i postup optimalizace tvaru kabelu. V další části je analyzován vliv různých typů okrajových podmínek na celkové působení konstrukce. Pro vybrané konkrétní příklady je následně provedena podrobná analýza, při které jsou konstrukce analyzovány s ohledem na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Zvláštní pozornost je přitom věnována stabilitní analýze tlačených prvků a průběhu napětí na nosné konstrukci v provozním stavu. Konstrukce jsou modelovány pomocí softwaru na bázi konečných prvků Midas Civil. Modely pro analýzu jsou prutové, prostorové se zohledněním reologických jevů. Při podrobnější analýze jsou použity modely s 2D plošnými deskostěnovými prvky. Na závěr je provedena analýza dynamického chování konstrukce podle metodiky SÉTRA. Výsledky výzkumu poslouží jako podklad pro projektanty podobných konstrukčních typů a zároveň pomohou odhalit a správně analyzovat potenciální problematická místa návrhu.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="25. Konference BETONÁŘSKÉ DNY (2018), Sborník přednášek",
 chapter="151380",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2018",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}