Detail publikace

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA

STRÁSKÝ, J. NEČAS, R. KOLÁČEK, J.

Originální název

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA

Český název

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Lávka, která přemosťuje slepé rameno řeky Willamette, je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích délek od 10,7 do 93,9 m. Hlavní pole, které má štíhlou předpjatou mostovkou, je zavěšeno na dvou skloněných obloucích. Oblouky jsou skloněny vně – mají tedy (‘butterfly’) -‘motýlové‘ uspořádání. Mostovka hlavního pole je sestavena z prefabrikovaných segmentů a spřažené monolitické desky. Oblouky jsou tvořeny ocelovými rourami, oblouková síla je zachycena předpjatou mostovkou. Protože jak vnitřní, tak i krajní podpěry jsou rámově spojeny s mostovkou, lávka tvoří integrální konstrukci. Lávka je popsána z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, postupu stavby a statické a dynamické analýzy.

Český abstrakt

Lávka, která přemosťuje slepé rameno řeky Willamette, je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích délek od 10,7 do 93,9 m. Hlavní pole, které má štíhlou předpjatou mostovkou, je zavěšeno na dvou skloněných obloucích. Oblouky jsou skloněny vně – mají tedy (‘butterfly’) -‘motýlové‘ uspořádání. Mostovka hlavního pole je sestavena z prefabrikovaných segmentů a spřažené monolitické desky. Oblouky jsou tvořeny ocelovými rourami, oblouková síla je zachycena předpjatou mostovkou. Protože jak vnitřní, tak i krajní podpěry jsou rámově spojeny s mostovkou, lávka tvoří integrální konstrukci. Lávka je popsána z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, postupu stavby a statické a dynamické analýzy.

Klíčová slova

oblouková lávka, oblouk, závěsy

Vydáno

15.08.2018

Nakladatel

Beton TKS, s.r.o.

Místo

Praha

ISSN

1213-3116

Periodikum

Beton TKS

Ročník

18

Číslo

4/2018

Stát

CZ

Strany od

40

Strany do

46

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@article{BUT149681,
 author="Jiří {Stráský} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček}",
 title="Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA",
 annote="Lávka, která přemosťuje slepé rameno řeky Willamette, je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích délek od 10,7 do 93,9 m. Hlavní pole, které má štíhlou předpjatou mostovkou, je zavěšeno na dvou skloněných obloucích. Oblouky jsou skloněny vně – mají tedy (‘butterfly’) -‘motýlové‘ uspořádání. Mostovka hlavního pole je sestavena z prefabrikovaných segmentů a spřažené monolitické desky. Oblouky jsou tvořeny ocelovými rourami, oblouková síla je zachycena předpjatou mostovkou. Protože jak vnitřní, tak i krajní podpěry jsou rámově spojeny s mostovkou, lávka tvoří integrální konstrukci. Lávka je popsána z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, postupu stavby a statické a dynamické analýzy.",
 address="Beton TKS, s.r.o.",
 chapter="149681",
 howpublished="print",
 institution="Beton TKS, s.r.o.",
 number="4/2018",
 volume="18",
 year="2018",
 month="august",
 pages="40--46",
 publisher="Beton TKS, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}