Detail patentu

Akustický a tepelný izolant, zejména pro stavebnictví

Pavel Heinrich, Miroslav Vacek, Pavla Rovnaníková, Naděžda Krmíčková

Typ patentu

patent

Abstrakt

Podstatou vynálezu je vytvoření akustického a tepelného izolantu, zejména pro stavebnictví, který je tvořen kašovitou, na vzduchu vytvrditelnou směsí ze sypkého tepelně izolačního materiálu s objemovou hmotností menší než 300 kg/m3, cihelného prachu frakce 0,001 až 1 mm, upraveného roztoku vodního skla, vody a saponátu. Kašovitá směs se připravuje podle stanovené receptury přímo na staveništi, tím je zajištěna čerstvost a vhodná konzistence směsi, která je potřebná pro vpravení do dutiny tvarovek či do dutiny mezi zdí a předstěnou. Reologické vlastnosti takto připravené směsi umožňují bezproblémové a celkové vyplnění dutiny. Po vytvrdnutí kašovité směsi je izolant tvrdý, má pevnou strukturu a díky svému Podstatou vynálezu je vytvoření akustického a tepelného izolantu, zejména pro stavebnictví, který je tvořen kašovitou, na vzduchu vytvrditelnou směsí ze sypkého tepelně izolačního materiálu s objemovou hmotností menší než 300 kg/m3, cihelného prachu frakce 0,001 až 1 mm, upraveného roztoku vodního skla, vody a saponátu. Kašovitá směs se připravuje podle stanovené receptury přímo na staveništi, tím je zajištěna čerstvost a vhodná konzistence směsi, která je potřebná pro vpravení do dutiny tvarovek či do dutiny mezi zdí a předstěnou. Reologické vlastnosti takto připravené směsi umožňují bezproblémové a celkové vyplnění dutiny. Po vytvrdnutí kašovité směsi je izolant tvrdý, má pevnou strukturu a díky svému Podstatou vynálezu je vytvoření akustického a tepelného izolantu, zejména pro stavebnictví, který je tvořen kašovitou, na vzduchu vytvrditelnou směsí ze sypkého tepelně izolačního materiálu s objemovou hmotností menší než 300 kg/m3, cihelného prachu frakce 0,001 až 1 mm, upraveného roztoku vodního skla, vody a saponátu. Kašovitá směs se připravuje podle stanovené receptury přímo na staveništi, tím je zajištěna čerstvost a vhodná konzistence směsi, která je potřebná pro vpravení do dutiny tvarovek či do dutiny mezi zdí a předstěnou. Reologické vlastnosti takto připravené směsi umožňují bezproblémové a celkové vyplnění dutiny. Po vytvrdnutí kašovité směsi je izolant tvrdý, má pevnou strukturu a díky svému

Klíčová slova

akustický izolant, tepelný izolant, tepelně-izolační materiál, cihelný prach, vodní sklo

Číslo patentu

307266

Datum zápisu

21.03.2018

Datum skončení platnosti

06.03.2019

Vlastník

HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s., Dolní Bukovsko Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty