Detail publikace

Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti betonu

VYMAZAL, T. TEPLÝ, B. ROVNANÍKOVÁ, P.

Originální název

Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti betonu

Český název

Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti betonu

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pro potřeby efektivního managementu trvalé udržitelnosti je nutno používat nástroje umožňující kvantifikaci, resp. měření či srovnávání variant materiálových, technologických i konstrukčních. Mezi takové nástroje rozvíjející se v posledních letech celosvětově patří různé indikátory, indexy apod. V obecném případě musí být zahrnuta současně oblast technická, ekonomická, ekologická i socio-kulturní. Takový nástroj může sloužit též jako významná marketingová pomůcka a podpora při přechodu na tzv. cirkulární ekonomiku. Přitom se mj. využívají postupy hodnocení životního cyklu (LCA), což je metoda posuzování životního cyklu stavebního díla z hlediska jeho působení na životní prostředí.

Český abstrakt

Pro potřeby efektivního managementu trvalé udržitelnosti je nutno používat nástroje umožňující kvantifikaci, resp. měření či srovnávání variant materiálových, technologických i konstrukčních. Mezi takové nástroje rozvíjející se v posledních letech celosvětově patří různé indikátory, indexy apod. V obecném případě musí být zahrnuta současně oblast technická, ekonomická, ekologická i socio-kulturní. Takový nástroj může sloužit též jako významná marketingová pomůcka a podpora při přechodu na tzv. cirkulární ekonomiku. Přitom se mj. využívají postupy hodnocení životního cyklu (LCA), což je metoda posuzování životního cyklu stavebního díla z hlediska jeho působení na životní prostředí.

Klíčová slova

beton, trvalá udržitelnost, životnost, ekonáklady

Vydáno

17.04.2018

ISSN

1213-3116

Periodikum

Beton TKS

Ročník

2018

Číslo

2/2018

Stát

CZ

Strany od

58

Strany do

61

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT147108,
 author="Tomáš {Vymazal} and Břetislav {Teplý} and Pavla {Rovnaníková}",
 title="Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti betonu",
 annote="Pro potřeby efektivního managementu trvalé udržitelnosti je nutno používat nástroje umožňující kvantifikaci, resp. měření či srovnávání variant materiálových, technologických i konstrukčních. Mezi takové nástroje rozvíjející se v posledních letech celosvětově patří různé indikátory, indexy apod. V obecném případě musí být zahrnuta současně oblast technická, ekonomická, ekologická i socio-kulturní. Takový nástroj může sloužit též jako významná marketingová pomůcka a podpora při přechodu na tzv. cirkulární ekonomiku. Přitom se mj. využívají postupy hodnocení životního cyklu (LCA), což je metoda posuzování životního cyklu stavebního díla z hlediska jeho působení na životní prostředí.",
 chapter="147108",
 howpublished="print",
 number="2/2018",
 volume="2018",
 year="2018",
 month="april",
 pages="58--61",
 type="journal article - other"
}