Detail publikace

VYUŽITÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE PRO SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH ZMĚN V ČERSTVÉ CEMENTOVÉ MALTĚ

HODULÁKOVÁ, M. TOPOLÁŘ, L.

Originální název

VYUŽITÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE PRO SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH ZMĚN V ČERSTVÉ CEMENTOVÉ MALTĚ

Český název

VYUŽITÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE PRO SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH ZMĚN V ČERSTVÉ CEMENTOVÉ MALTĚ

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vlastnosti materiálů na bázi cementu jsou dány nejen jejich složením, ale například i jejich chováním po smíchání. Metoda akustické emise je nedestruktivní metoda, která dokáže odhalit strukturální změny probíhající v materiálu. V tomto článku je popsán způsob sledování strukturálních změn metodou akustické emise u čerstvé cementové malty, která prochází z kapalného do pevného stavu. Při vlastním měření je akustický vlnovod vložen přímo do materiálu, jenž se nachází v kapalném či nevytvrzeném stavu. Vlnovod akustické emise není v materiálu v průběhu měření zcela ponořený. Lze předpokládat, že postupné změny teploty způsobené hydratací cemenntu uvnitř vzorku se projeví v aktivitě akustické emise.

Český abstrakt

Vlastnosti materiálů na bázi cementu jsou dány nejen jejich složením, ale například i jejich chováním po smíchání. Metoda akustické emise je nedestruktivní metoda, která dokáže odhalit strukturální změny probíhající v materiálu. V tomto článku je popsán způsob sledování strukturálních změn metodou akustické emise u čerstvé cementové malty, která prochází z kapalného do pevného stavu. Při vlastním měření je akustický vlnovod vložen přímo do materiálu, jenž se nachází v kapalném či nevytvrzeném stavu. Vlnovod akustické emise není v materiálu v průběhu měření zcela ponořený. Lze předpokládat, že postupné změny teploty způsobené hydratací cemenntu uvnitř vzorku se projeví v aktivitě akustické emise.

Klíčová slova

Akustická emise, mikrotrhliny, čerstvá cementová malta, prahová úroveň

Vydáno

25.01.2018

Nakladatel

ECON publishing, s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-69-1

Kniha

Juniorstav 2018

Strany od

666

Strany do

670

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT145782,
 author="Michaela {Hoduláková} and Libor {Topolář}",
 title="VYUŽITÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE PRO SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH ZMĚN V ČERSTVÉ CEMENTOVÉ MALTĚ",
 annote="Vlastnosti materiálů na bázi cementu jsou dány nejen jejich složením, ale například i jejich chováním
po smíchání. Metoda akustické emise je nedestruktivní metoda, která dokáže odhalit strukturální změny
probíhající v materiálu. V tomto článku je popsán způsob sledování strukturálních změn metodou akustické
emise u čerstvé cementové malty, která prochází z kapalného do pevného stavu. Při vlastním měření je
akustický vlnovod vložen přímo do materiálu, jenž se nachází v kapalném či nevytvrzeném stavu. Vlnovod
akustické emise není v materiálu v průběhu měření zcela ponořený. Lze předpokládat, že postupné změny
teploty způsobené hydratací cemenntu uvnitř vzorku se projeví v aktivitě akustické emise.",
 address="ECON publishing, s.r.o.",
 booktitle="Juniorstav 2018",
 chapter="145782",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ECON publishing, s.r.o.",
 year="2018",
 month="january",
 pages="666--670",
 publisher="ECON publishing, s.r.o."
}