Detail publikace

Určení modulů pružnosti u teplotně zatěžovaných betonových těles

HODULÁKOVÁ, M. TOPOLÁŘ, L. KOCÁB, D. ŠIMONOVÁ, H. KUCHARCZYKOVÁ, B.

Originální název

Určení modulů pružnosti u teplotně zatěžovaných betonových těles

Český název

Určení modulů pružnosti u teplotně zatěžovaných betonových těles

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Hlavním cílem tohoto příspěvku je prohloubení znalostí v oblasti degradace stavebních materiálů teplotním namáháním. Hlavním hodnotícím kritériem je zde změna modulu pružnosti betonu, neboť tato vlastnost je na vnitřní porušení materiálu velmi citlivá. Hodnoty modulů pružnosti jsou stanoveny z nedestruktivních dynamických zkoušek (rezonanční a ultrazvukové impulzové metody) a statických zkoušek (zkoušky tříbodovým ohybem a tlakovým namáháním). Na základě výsledků jednotlivých zkoušek jsou popsány změny vnitřní struktury teplotně namáhaných betonů. Z výsledků je patrné, že hodnoty modulů pružnosti betonu klesají se zvyšující se teplotou okolí. Výjimku tvoří betony zatížené okolní teplotou 1200 °C, kdy v mikrostruktuře vzniká Wollastonit, který způsobí zvýšení hodnot modulu pružnosti.

Český abstrakt

Hlavním cílem tohoto příspěvku je prohloubení znalostí v oblasti degradace stavebních materiálů teplotním namáháním. Hlavním hodnotícím kritériem je zde změna modulu pružnosti betonu, neboť tato vlastnost je na vnitřní porušení materiálu velmi citlivá. Hodnoty modulů pružnosti jsou stanoveny z nedestruktivních dynamických zkoušek (rezonanční a ultrazvukové impulzové metody) a statických zkoušek (zkoušky tříbodovým ohybem a tlakovým namáháním). Na základě výsledků jednotlivých zkoušek jsou popsány změny vnitřní struktury teplotně namáhaných betonů. Z výsledků je patrné, že hodnoty modulů pružnosti betonu klesají se zvyšující se teplotou okolí. Výjimku tvoří betony zatížené okolní teplotou 1200 °C, kdy v mikrostruktuře vzniká Wollastonit, který způsobí zvýšení hodnot modulu pružnosti.

Klíčová slova

Teplotně zatížený beton; modul pružnosti; statická zatěžovací zkouška; rezonanční metoda; ultrazvuková metoda; lomový test v tříbodovém ohybu

Vydáno

30.11.2017

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5592-4

Kniha

15th Workshop NDT 2017 Non-Destructive Testing in Engineering Practice

Edice

1

Číslo vydání

1

Strany od

7

Strany do

15

Strany počet

9

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT143932,
 author="Michaela {Hoduláková} and Libor {Topolář} and Dalibor {Kocáb} and Hana {Šimonová} and Barbara {Kucharczyková}",
 title="Určení modulů pružnosti u teplotně zatěžovaných betonových těles",
 annote="Hlavním cílem tohoto příspěvku je prohloubení znalostí v oblasti degradace stavebních materiálů teplotním namáháním. Hlavním hodnotícím kritériem je zde změna modulu pružnosti betonu, neboť tato vlastnost je na vnitřní porušení materiálu velmi citlivá. Hodnoty modulů pružnosti jsou stanoveny z nedestruktivních dynamických zkoušek (rezonanční a ultrazvukové impulzové metody) a statických zkoušek (zkoušky tříbodovým ohybem a tlakovým namáháním). Na základě výsledků jednotlivých zkoušek jsou popsány změny vnitřní struktury teplotně namáhaných betonů. Z výsledků je patrné, že hodnoty modulů pružnosti betonu klesají se zvyšující se teplotou okolí. Výjimku tvoří betony zatížené okolní teplotou 1200 °C, kdy v mikrostruktuře vzniká Wollastonit, který způsobí zvýšení hodnot modulu pružnosti.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="15th Workshop NDT 2017 Non-Destructive Testing in Engineering Practice",
 chapter="143932",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2017",
 month="november",
 pages="7--15",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně"
}