Detail publikace

Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada

STRÁSKÝ, J. NEČAS, R. KOLÁČEK, J.

Originální název

Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada

Český název

Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Dvě lávky postavené přes řeku North Saskatchewan v Edmontnu, Alberta, Kanada jsou popsány z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, postupu stavby a statické a dynamické analýzy. První lávka - Fort Edmonton Footbridge - kterou tvoří visutá konstrukce o třech polích délek 54 + 138 + 54 m, má předpjatou mostovkou tloušťky jen 0,40 m. Druhá lávka - Terwillegar Park Footbridge - kterou tvoří konstrukce z předpjatého pásu o třech polích délek 77 + 100 +85 m, má betonovou mostovkou tloušťky 0,465 m.

Český abstrakt

Dvě lávky postavené přes řeku North Saskatchewan v Edmontnu, Alberta, Kanada jsou popsány z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, postupu stavby a statické a dynamické analýzy. První lávka - Fort Edmonton Footbridge - kterou tvoří visutá konstrukce o třech polích délek 54 + 138 + 54 m, má předpjatou mostovkou tloušťky jen 0,40 m. Druhá lávka - Terwillegar Park Footbridge - kterou tvoří konstrukce z předpjatého pásu o třech polích délek 77 + 100 +85 m, má betonovou mostovkou tloušťky 0,465 m.

Klíčová slova

visutá lávka, předpjatý pás, statická a dynamická analýza

Vydáno

22.11.2017

Nakladatel

Česká betonářská společnosT ČSSI

Místo

Litomyšl

ISBN

978-80-906759-0-2

Kniha

24. Betonářské dny 2017 Sborník příspěvků konference

Číslo vydání

1

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT141860,
 author="Jiří {Stráský} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček}",
 title="Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada",
 annote="Dvě lávky postavené přes řeku North Saskatchewan v Edmontnu, Alberta, Kanada jsou
popsány z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, postupu stavby a statické
a dynamické analýzy. První lávka - Fort Edmonton Footbridge - kterou tvoří visutá
konstrukce o třech polích délek 54 + 138 + 54 m, má předpjatou mostovkou tloušťky jen
0,40 m. Druhá lávka - Terwillegar Park Footbridge - kterou tvoří konstrukce z předpjatého
pásu o třech polích délek 77 + 100 +85 m, má betonovou mostovkou tloušťky 0,465 m.",
 address="Česká betonářská společnosT ČSSI",
 booktitle="24. Betonářské dny 2017 Sborník příspěvků konference",
 chapter="141860",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnosT ČSSI",
 year="2017",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="Česká betonářská společnosT ČSSI",
 type="conference paper"
}