Detail publikace

Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů

KOCÁB, D. TOPOLÁŘ, L. BÍLEK, V. KUCHARCZYKOVÁ, B. HODULÁKOVÁ, M. HALAMOVÁ, R.

Originální název

Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů

Český název

Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento příspěvek popisuje experiment, který je zaměřen na sledování vývoje modulu pružnosti a také pevnosti v tlaku kompozitů, jež jsou založeny na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS), a to během prvních 28 dní zrání. Zkušební tělesa byla zkoušena ve stáří 3 a 28 dní pomocí dvou nedestruktivních metod (ultrazvuková impulzová a rezonanční) s cílem stanovit hodnotu dynamického modulu pružnosti. Následně byl na stejných tělesech určen také statický modul pružnosti pomocí tlakového namáhání, při kterém bylo sledováno chování kompozitu pomocí přístrojového vybavení pro záznam akustické emise v materiálu. Výsledkem experimentu je zhodnocení chování AAS kompozitu z hlediska vývoje jeho modulu pružnosti a pevnosti v tlaku, jakož i z pohledu metody akustické emise v průběhu zatěžování.

Český abstrakt

Tento příspěvek popisuje experiment, který je zaměřen na sledování vývoje modulu pružnosti a také pevnosti v tlaku kompozitů, jež jsou založeny na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS), a to během prvních 28 dní zrání. Zkušební tělesa byla zkoušena ve stáří 3 a 28 dní pomocí dvou nedestruktivních metod (ultrazvuková impulzová a rezonanční) s cílem stanovit hodnotu dynamického modulu pružnosti. Následně byl na stejných tělesech určen také statický modul pružnosti pomocí tlakového namáhání, při kterém bylo sledováno chování kompozitu pomocí přístrojového vybavení pro záznam akustické emise v materiálu. Výsledkem experimentu je zhodnocení chování AAS kompozitu z hlediska vývoje jeho modulu pružnosti a pevnosti v tlaku, jakož i z pohledu metody akustické emise v průběhu zatěžování.

Klíčová slova

Alkalicky aktivovaný kompozit, akustická emise, modul pružnosti, pevnost v tlaku

Vydáno

10.10.2017

Nakladatel

SEKURKON s.r.o.

Místo

Skalský dvůr

ISBN

978-80-86604-73-2

Kniha

14. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků

Strany od

18

Strany do

25

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT140353,
 author="Dalibor {Kocáb} and Libor {Topolář} and Vlastimil {Bílek} and Barbara {Kucharczyková} and Michaela {Hoduláková} and Romana {Halamová}",
 title="Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů",
 annote="Tento příspěvek popisuje experiment, který je zaměřen na sledování vývoje modulu pružnosti a také pevnosti v tlaku kompozitů, jež jsou založeny na bázi alkalicky aktivované strusky (AAS), a to během prvních 28 dní zrání. Zkušební tělesa byla zkoušena ve stáří 3 a 28 dní pomocí dvou nedestruktivních metod (ultrazvuková impulzová a rezonanční) s cílem stanovit hodnotu dynamického modulu pružnosti. Následně byl na stejných tělesech určen také statický modul pružnosti pomocí tlakového namáhání, při kterém bylo sledováno chování kompozitu pomocí přístrojového vybavení pro záznam akustické emise v materiálu. Výsledkem experimentu je zhodnocení chování AAS kompozitu z hlediska vývoje jeho modulu pružnosti a pevnosti v tlaku, jakož i z pohledu metody akustické emise v průběhu zatěžování.",
 address="SEKURKON s.r.o.",
 booktitle="14. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků",
 chapter="140353",
 howpublished="online",
 institution="SEKURKON s.r.o.",
 year="2017",
 month="october",
 pages="18--25",
 publisher="SEKURKON s.r.o."
}