Detail publikace

Sledování vývoje modulu pružnosti a pevnosti polymer-cementové malty s využitím metody akustické emise

KOCÁB, D. TOPOLÁŘ, L. KUCHARCZYKOVÁ, B. PŐSSL, P. HODULÁKOVÁ, M.

Originální název

Sledování vývoje modulu pružnosti a pevnosti polymer-cementové malty s využitím metody akustické emise

Český název

Sledování vývoje modulu pružnosti a pevnosti polymer-cementové malty s využitím metody akustické emise

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek se zabývá experimentálním stanovením vývoje modulu pružnosti a pevnosti v tlaku vybrané polymer-cementové malty v průběhu prvních 28 dní jejího zrání. Na zkušebních tělesech byl ve stáří 3 a 28 dní zjišťován nejen statický modul pružnosti, ale též modul pružnosti dynamický, a to pomocí dvou metod – ultrazvukové impulzové a rezonanční. Při zkouškách statického modulu pružnosti v tlaku byla pro hodnocení chování malty využita také metoda akustické emise, která je založena na snímání mechanických impulzů dilatačních vln vyvolaných mikroporušením vzniklým od zatížení. Výstupem popisovaného experimentu je závěrečné zhodnocení chování polymer-cementové malty nejen z hlediska vývoje jejího modulu pružnosti a pevnosti v tlaku, ale také z hlediska akustické odezvy materiálu během zatěžování.

Český abstrakt

Tento článek se zabývá experimentálním stanovením vývoje modulu pružnosti a pevnosti v tlaku vybrané polymer-cementové malty v průběhu prvních 28 dní jejího zrání. Na zkušebních tělesech byl ve stáří 3 a 28 dní zjišťován nejen statický modul pružnosti, ale též modul pružnosti dynamický, a to pomocí dvou metod – ultrazvukové impulzové a rezonanční. Při zkouškách statického modulu pružnosti v tlaku byla pro hodnocení chování malty využita také metoda akustické emise, která je založena na snímání mechanických impulzů dilatačních vln vyvolaných mikroporušením vzniklým od zatížení. Výstupem popisovaného experimentu je závěrečné zhodnocení chování polymer-cementové malty nejen z hlediska vývoje jejího modulu pružnosti a pevnosti v tlaku, ale také z hlediska akustické odezvy materiálu během zatěžování.

Klíčová slova

Polymer-cementová malta, akustická emise, pevnost v tlaku, modul pružnosti

Vydáno

06.04.2017

Nakladatel

Česká betonářská společnost ČSSI

Místo

Jihlava

ISBN

978-80-906097-9-2

Kniha

14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek

Číslo vydání

1.

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT135761,
 author="Dalibor {Kocáb} and Libor {Topolář} and Barbara {Kucharczyková} and Petr {Pössl} and Michaela {Hoduláková}",
 title="Sledování vývoje modulu pružnosti a pevnosti polymer-cementové malty s využitím metody akustické emise",
 annote="Tento článek se zabývá experimentálním stanovením vývoje modulu pružnosti a pevnosti v tlaku vybrané polymer-cementové malty v průběhu prvních 28 dní jejího zrání. Na zkušebních tělesech byl ve stáří 3 a 28 dní zjišťován nejen statický modul pružnosti, ale též modul pružnosti dynamický, a to pomocí dvou metod – ultrazvukové impulzové a rezonanční. Při zkouškách statického modulu pružnosti v tlaku byla pro hodnocení chování malty využita také metoda akustické emise, která je založena na snímání mechanických impulzů dilatačních vln vyvolaných mikroporušením vzniklým od zatížení. Výstupem popisovaného experimentu je závěrečné zhodnocení chování polymer-cementové malty nejen z hlediska vývoje jejího modulu pružnosti a pevnosti v tlaku, ale také z hlediska akustické odezvy materiálu během zatěžování.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek",
 chapter="135761",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2017",
 month="april",
 pages="1--8",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI"
}