Detail publikace

ZÁSADA 3E PŘI REALIZACI VEŘEJNÝCH STAVEBNÍCH INVESTIC V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A V PRAXI

KORYTÁROVÁ, J. DUFEK, Z. HROMÁDKA, V. VÍTKOVÁ, E.

Originální název

ZÁSADA 3E PŘI REALIZACI VEŘEJNÝCH STAVEBNÍCH INVESTIC V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A V PRAXI

Český název

ZÁSADA 3E PŘI REALIZACI VEŘEJNÝCH STAVEBNÍCH INVESTIC V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A V PRAXI

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá právní úpravou zásady 3 E (hospodárnost, efektivita, účelnost) v českém právním řádu. Taktéž je popsán praktický přístup Jihomoravského kraje k implementaci zásady 3 E v rámci zmíněné právní úpravy. Autoři zdůrazňují, že ani stávající ani předchozí právní úprava veřejných zakázek se explicitně nezabývaly otázkou efektivity. Nicméně povinnost postupovat v souladu se zásadou 3 E je stanovena v jiných právních předpisech, které upravují činnost orgánů veřejné správy (zejména lze zmínit zákon o finanční kontrole).

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá právní úpravou zásady 3 E (hospodárnost, efektivita, účelnost) v českém právním řádu. Taktéž je popsán praktický přístup Jihomoravského kraje k implementaci zásady 3 E v rámci zmíněné právní úpravy. Autoři zdůrazňují, že ani stávající ani předchozí právní úprava veřejných zakázek se explicitně nezabývaly otázkou efektivity. Nicméně povinnost postupovat v souladu se zásadou 3 E je stanovena v jiných právních předpisech, které upravují činnost orgánů veřejné správy (zejména lze zmínit zákon o finanční kontrole).

Klíčová slova

princip 3E, akviziční proces, veřejný sektor

Vydáno

24.04.2017

Nakladatel

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.

Místo

Brno

ISSN

2336-5323

Periodikum

Právo a bezpečnost

Číslo

1

Stát

CZ

Strany od

47

Strany do

55

Strany počet

9

Dokumenty

BibTex


@article{BUT135046,
 author="Jana {Korytárová} and Zdeněk {Dufek} and Vít {Hromádka} and Eva {Vítková}",
 title="ZÁSADA 3E PŘI REALIZACI VEŘEJNÝCH STAVEBNÍCH INVESTIC V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A V PRAXI
",
 annote="Příspěvek se zabývá právní úpravou zásady 3 E (hospodárnost, efektivita, účelnost)
v českém právním řádu. Taktéž je popsán praktický přístup Jihomoravského kraje
k implementaci zásady 3 E v rámci zmíněné právní úpravy. Autoři zdůrazňují, že ani
stávající ani předchozí právní úprava veřejných zakázek se explicitně nezabývaly otázkou
efektivity. Nicméně povinnost postupovat v souladu se zásadou 3 E je stanovena v jiných
právních předpisech, které upravují činnost orgánů veřejné správy (zejména lze zmínit
zákon o finanční kontrole).",
 address="Vysoká škola Karla Engliše, a.s.",
 chapter="135046",
 howpublished="online",
 institution="Vysoká škola Karla Engliše, a.s.",
 number="1",
 year="2017",
 month="april",
 pages="47--55",
 publisher="Vysoká škola Karla Engliše, a.s.",
 type="journal article - other"
}