Detail publikace

STATICKÉ ROVNOVÁŽNÉ STAVY OBLOUKOVÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE

KALINA, M. FRANTÍK, P.

Originální název

STATICKÉ ROVNOVÁŽNÉ STAVY OBLOUKOVÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE

Český název

STATICKÉ ROVNOVÁŽNÉ STAVY OBLOUKOVÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se věnuje pokračujícímu výzkumu mapování potenciální energie se zaměřením na obloukové konstrukce. Pro vybraný oboustranně kloubově uložený oblouk, zatížený posunutím v prostředním bodě, je pomoci dynamické relaxace a navržených mapovacích metod prohledávána oblast, kde se současně vyskytují dva pokritické statické rovnovážné stavy.

Český abstrakt

Příspěvek se věnuje pokračujícímu výzkumu mapování potenciální energie se zaměřením na obloukové konstrukce. Pro vybraný oboustranně kloubově uložený oblouk, zatížený posunutím v prostředním bodě, je pomoci dynamické relaxace a navržených mapovacích metod prohledávána oblast, kde se současně vyskytují dva pokritické statické rovnovážné stavy.

Klíčová slova

Dynamická relaxace, Bifurkace, Oblouková konstrukce, Statický rovnovážný stav

Vydáno

26.01.2017

Místo

Brno,Česká republika

ISBN

978-80-214-5473-6

Kniha

Juniorstav 2017

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT133545,
  author="Martin {Kalina} and Petr {Frantík}",
  title="STATICKÉ ROVNOVÁŽNÉ STAVY OBLOUKOVÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE",
  annote="Příspěvek se věnuje pokračujícímu výzkumu mapování potenciální energie se zaměřením na obloukové konstrukce. Pro vybraný oboustranně kloubově uložený oblouk, zatížený posunutím v prostředním bodě, je pomoci dynamické relaxace a navržených mapovacích metod prohledávána oblast, kde se současně vyskytují dva pokritické statické rovnovážné stavy.",
  booktitle="Juniorstav 2017",
  chapter="133545",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2017",
  month="january",
  pages="1--7",
  type="conference paper"
}