Detail publikace

Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Cement Composite of Portland Cement CEM I 42,5 R and Gravel Aggregate 8/16

DVOŘÁK, R. LUŇÁK, M. CHOBOLA, Z. HELA, R.

Originální název

Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Cement Composite of Portland Cement CEM I 42,5 R and Gravel Aggregate 8/16

Anglický název

Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Cement Composite of Portland Cement CEM I 42,5 R and Gravel Aggregate 8/16

Jazyk

en

Originální abstrakt

Tato práce posuzuje použitelnost nedestruktivní akustické metody Impact echo pro posuzování cementových kompozitů namáhaných vysokými teplotami. Akustické metody se velice často používají pro posuzování betonů. Metoda impact echo je založená na vnesení mechanického kmitání do zkoušeného tělesa. Signál je buzen úderem kovového kladívka do povrchu zkoušeného tělesa, čímž se vybudí nízko-frekvenční vlny, které jsme schopni snímat a analyzovat. Rozhraní materiálu a vzduchu ve struktuře zkušebního tělesa, jako jsou praskliny, kaverny apod. snižují energii vlny. Změnu této energie dokážeme změřit a posoudit. Uvnitř tělesa můžeme chování vln rozlišit na vlny podélné a příčné. V této práci byly posuzovány vlny podélné. Zkušební tělesa byly vyrobeny v několika sadách a byly zatěžovány na 200, 400, 600, 800, 1000 a 1200 °C. Změřené výsledky jsou porovnány s referenční sadou, která nepodléhala žádnému zatěžování a sadou, která byla určena pro destruktivní zkoušky.

Anglický abstrakt

Tato práce posuzuje použitelnost nedestruktivní akustické metody Impact echo pro posuzování cementových kompozitů namáhaných vysokými teplotami. Akustické metody se velice často používají pro posuzování betonů. Metoda impact echo je založená na vnesení mechanického kmitání do zkoušeného tělesa. Signál je buzen úderem kovového kladívka do povrchu zkoušeného tělesa, čímž se vybudí nízko-frekvenční vlny, které jsme schopni snímat a analyzovat. Rozhraní materiálu a vzduchu ve struktuře zkušebního tělesa, jako jsou praskliny, kaverny apod. snižují energii vlny. Změnu této energie dokážeme změřit a posoudit. Uvnitř tělesa můžeme chování vln rozlišit na vlny podélné a příčné. V této práci byly posuzovány vlny podélné. Zkušební tělesa byly vyrobeny v několika sadách a byly zatěžovány na 200, 400, 600, 800, 1000 a 1200 °C. Změřené výsledky jsou porovnány s referenční sadou, která nepodléhala žádnému zatěžování a sadou, která byla určena pro destruktivní zkoušky.

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT132091,
 author="Richard {Dvořák} and Miroslav {Luňák} and Zdeněk {Chobola} and Rudolf {Hela}",
 title="Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Cement Composite of
Portland Cement CEM I 42,5 R and Gravel Aggregate 8/16",
 annote="Tato práce posuzuje použitelnost nedestruktivní akustické metody Impact echo pro posuzování cementových kompozitů namáhaných vysokými teplotami. Akustické metody se velice často používají pro posuzování betonů. Metoda impact echo je založená na vnesení mechanického kmitání do zkoušeného tělesa. Signál je buzen úderem kovového kladívka do povrchu zkoušeného tělesa, čímž se vybudí nízko-frekvenční vlny, které jsme schopni snímat a analyzovat. Rozhraní materiálu a vzduchu ve struktuře zkušebního tělesa, jako jsou praskliny, kaverny apod. snižují energii vlny. Změnu této energie dokážeme změřit a posoudit. Uvnitř tělesa můžeme chování vln rozlišit na vlny podélné a příčné. V této práci byly posuzovány vlny podélné. Zkušební tělesa byly vyrobeny v několika sadách a byly zatěžovány na 200, 400, 600, 800, 1000 a 1200 °C. Změřené výsledky jsou porovnány s referenční sadou, která nepodléhala žádnému zatěžování a sadou, která byla určena pro destruktivní zkoušky.",
 address="Inštitut za kovinske materiale in tehnologije",
 booktitle="24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY",
 chapter="132091",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Inštitut za kovinske materiale in tehnologije",
 year="2016",
 month="september",
 pages="70--70",
 publisher="Inštitut za kovinske materiale in tehnologije",
 type="conference paper"
}