Detail publikace

REKONSTRUKCE A DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU „GAGARIN“

OLŠÁK, M. BUREŠ, J. NEČAS, R.

Originální název

REKONSTRUKCE A DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU „GAGARIN“

Český název

REKONSTRUKCE A DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU „GAGARIN“

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V článku je popsán postup rekonstrukce jednokolejného železničního mostu o pěti otvorech vystaveného v letech 1960 – 1961 v km 5,872 na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice. Původní nosná konstrukce z příčně sepnutých prefabrikovaných dodatečně předpjatých nosníků byla zesílena spřaženou deskou tvaru koryta štěrkového lože. Z důvodu zvýšení vlastní tíhy nosné konstrukce a vznesení požadavku na zesílení konstrukce na účinek zatížení železniční dopravou modelu zatížení SW/2 podle EC, byly jednotlivé pole nosné konstrukce zesíleny volně vedenými předpínacími kabely. Po dobu sedmi let probíhá dlouhodobé sledování konstrukce za účelem ověření předpokladů projektu v dlouhodobém provozu a prokázání vhodnosti použité technologie pro sanaci obdobných objektů v železniční síti, jejichž výstavba byla v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století poměrně preferována.

Český abstrakt

V článku je popsán postup rekonstrukce jednokolejného železničního mostu o pěti otvorech vystaveného v letech 1960 – 1961 v km 5,872 na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice. Původní nosná konstrukce z příčně sepnutých prefabrikovaných dodatečně předpjatých nosníků byla zesílena spřaženou deskou tvaru koryta štěrkového lože. Z důvodu zvýšení vlastní tíhy nosné konstrukce a vznesení požadavku na zesílení konstrukce na účinek zatížení železniční dopravou modelu zatížení SW/2 podle EC, byly jednotlivé pole nosné konstrukce zesíleny volně vedenými předpínacími kabely. Po dobu sedmi let probíhá dlouhodobé sledování konstrukce za účelem ověření předpokladů projektu v dlouhodobém provozu a prokázání vhodnosti použité technologie pro sanaci obdobných objektů v železniční síti, jejichž výstavba byla v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století poměrně preferována.

Klíčová slova

Zesílení, volné předpínací kabely, sledování mostu, tenzometrické měření, geodetické měření, vliv teploty

Vydáno

26.01.2017

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5473-6

Kniha

Sborník ke konferenci

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT132062,
 author="Martin {Olšák} and Jiří {Bureš} and Radim {Nečas}",
 title="REKONSTRUKCE A DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU „GAGARIN“",
 annote="V článku je popsán postup rekonstrukce jednokolejného železničního mostu o pěti otvorech vystaveného v letech 1960 – 1961 v km 5,872 na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice. Původní nosná konstrukce z příčně sepnutých prefabrikovaných dodatečně předpjatých nosníků byla zesílena spřaženou deskou tvaru koryta štěrkového lože. Z důvodu zvýšení vlastní tíhy nosné konstrukce a vznesení požadavku na zesílení konstrukce na účinek zatížení železniční dopravou modelu zatížení SW/2 podle EC, byly jednotlivé pole nosné konstrukce zesíleny volně vedenými předpínacími kabely. Po dobu sedmi let probíhá dlouhodobé sledování konstrukce za účelem ověření předpokladů projektu v dlouhodobém provozu a prokázání vhodnosti použité technologie pro sanaci obdobných objektů v železniční síti, jejichž výstavba byla v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století poměrně preferována.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Sborník ke konferenci",
 chapter="132062",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2017",
 month="january",
 pages="1--8",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}