Detail publikace

Prostorově zakřivené mostní konstrukce podporované kabely

ZLATUŠKA, K. NEČAS, R. STRÁSKÝ, J.

Originální název

Prostorově zakřivené mostní konstrukce podporované kabely

Český název

Prostorově zakřivené mostní konstrukce podporované kabely

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V článku je sledována problematika návrhu prostorových konstrukcí lávek pro pěší podporovaných kabely. Tento typ konstrukcí představuje velice jednoduchý a elegantní způsob přemostění větších rozpětí. Lze je použít samostatně, nebo v kombinaci například s obloukovými konstrukcemi. K ověření působení konstrukce byly vytvořeny testovací modely. Tyto modely byly z počátku voleny jednoduché, půdorysně i výškově v přímé tak, aby mohla být použitá metodika ověřena jednoduchými ručními výpočty. Později byly voleny modely složitější, půdorysně zakřivené. Modely konstrukcí byly vytvořeny a zkoumány v programovém prostředí ANSYS pomocí geometricky nelineárních výpočtů. Samotná analýza spočívá především v hledání ideální geometrie podpůrného kabelu, geometrie příčného řezu mostovky a dalších parametrů, které jsou nezbytné k nalezení výchozího stavu konstrukce. Hlavním kritériem pro nalezení výchozího stavu byl požadavek minimálních deformací v podporových uzlech a s tím spojené minimální přerozdělení vnitřních sil v průběhu životnosti konstrukce. Výsledkem práce je podrobná analýza chování konstrukcí podporovaných kabely. Hlavní důraz je kladen na metodiku nalezení výchozího stavu a dále pak na ověření stability kabelu proti vybočení při různých konfiguracích zatížení.

Český abstrakt

V článku je sledována problematika návrhu prostorových konstrukcí lávek pro pěší podporovaných kabely. Tento typ konstrukcí představuje velice jednoduchý a elegantní způsob přemostění větších rozpětí. Lze je použít samostatně, nebo v kombinaci například s obloukovými konstrukcemi. K ověření působení konstrukce byly vytvořeny testovací modely. Tyto modely byly z počátku voleny jednoduché, půdorysně i výškově v přímé tak, aby mohla být použitá metodika ověřena jednoduchými ručními výpočty. Později byly voleny modely složitější, půdorysně zakřivené. Modely konstrukcí byly vytvořeny a zkoumány v programovém prostředí ANSYS pomocí geometricky nelineárních výpočtů. Samotná analýza spočívá především v hledání ideální geometrie podpůrného kabelu, geometrie příčného řezu mostovky a dalších parametrů, které jsou nezbytné k nalezení výchozího stavu konstrukce. Hlavním kritériem pro nalezení výchozího stavu byl požadavek minimálních deformací v podporových uzlech a s tím spojené minimální přerozdělení vnitřních sil v průběhu životnosti konstrukce. Výsledkem práce je podrobná analýza chování konstrukcí podporovaných kabely. Hlavní důraz je kladen na metodiku nalezení výchozího stavu a dále pak na ověření stability kabelu proti vybočení při různých konfiguracích zatížení.

Klíčová slova

Lávka, kabel, vzpěra, stabilita, výchozí stav

Vydáno

30.11.2016

Nakladatel

Česká betonářská společnost ČSSI

Místo

Litomyšl

ISBN

978-80-906097-6-1

Kniha

23. Betonářské dny 2016, Sborník příspěvků konference

Číslo vydání

1

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT131370,
 author="Karel {Zlatuška} and Radim {Nečas} and Jiří {Stráský}",
 title="Prostorově zakřivené mostní konstrukce podporované kabely",
 annote="V článku je sledována problematika návrhu prostorových konstrukcí lávek pro pěší podporovaných kabely. Tento typ konstrukcí představuje velice jednoduchý a elegantní způsob přemostění větších rozpětí. Lze je použít samostatně, nebo v kombinaci například s obloukovými konstrukcemi. K ověření působení konstrukce byly vytvořeny testovací modely. Tyto modely byly z počátku voleny jednoduché, půdorysně i výškově v přímé tak, aby mohla být použitá metodika ověřena jednoduchými ručními výpočty. Později byly voleny modely složitější, půdorysně zakřivené. Modely konstrukcí byly vytvořeny a zkoumány v programovém prostředí ANSYS pomocí geometricky nelineárních výpočtů. Samotná analýza spočívá především v hledání ideální geometrie podpůrného kabelu, geometrie příčného řezu mostovky a dalších parametrů, které jsou nezbytné k nalezení výchozího stavu konstrukce. Hlavním kritériem pro nalezení výchozího stavu byl požadavek minimálních deformací v podporových uzlech a s tím spojené minimální přerozdělení vnitřních sil v průběhu životnosti konstrukce. Výsledkem práce je podrobná analýza chování konstrukcí podporovaných kabely. Hlavní důraz je kladen na metodiku nalezení výchozího stavu a dále pak na ověření stability kabelu proti vybočení při různých konfiguracích zatížení.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="23. Betonářské dny 2016, Sborník příspěvků konference",
 chapter="131370",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2016",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}