Detail publikace

Rekonstrukce a dlouhodobé sledování železničního mostu "Gagarin"

OLŠÁK, M. KLUSÁČEK, L. BUREŠ, J. NEČAS, R.

Originální název

Rekonstrukce a dlouhodobé sledování železničního mostu "Gagarin"

Český název

Rekonstrukce a dlouhodobé sledování železničního mostu "Gagarin"

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V článku je popsán postup rekonstrukce jednokolejného železničního mostu o pěti otvorech vystaveného v letech 1960 – 1961 v km 5,872 na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice. Původní nosná konstrukce z příčně sepnutých prefabrikovaných dodatečně předpjatých nosníků byla zesílena spřaženou deskou tvaru koryta štěrkového lože. Z důvodu zvýšení vlastní tíhy nosné konstrukce a vznesení požadavku na zesílení konstrukce na účinek zatížení železniční dopravou modelu zatížení SW/2 podle EC, byly jednotlivé pole nosné konstrukce zesíleny volně vedenými předpínacími kabely. Po dobu sedmi let probíhá dlouhodobé sledování konstrukce za účelem ověření předpokladů projektu v dlouhodobém provozu a prokázání vhodnosti použité technologie pro sanaci obdobných objektů v železniční síti, jejichž výstavba byla v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století poměrně preferována.

Český abstrakt

V článku je popsán postup rekonstrukce jednokolejného železničního mostu o pěti otvorech vystaveného v letech 1960 – 1961 v km 5,872 na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice. Původní nosná konstrukce z příčně sepnutých prefabrikovaných dodatečně předpjatých nosníků byla zesílena spřaženou deskou tvaru koryta štěrkového lože. Z důvodu zvýšení vlastní tíhy nosné konstrukce a vznesení požadavku na zesílení konstrukce na účinek zatížení železniční dopravou modelu zatížení SW/2 podle EC, byly jednotlivé pole nosné konstrukce zesíleny volně vedenými předpínacími kabely. Po dobu sedmi let probíhá dlouhodobé sledování konstrukce za účelem ověření předpokladů projektu v dlouhodobém provozu a prokázání vhodnosti použité technologie pro sanaci obdobných objektů v železniční síti, jejichž výstavba byla v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století poměrně preferována.

Klíčová slova

Beton, železniční most, sanace, zesílení, volné předpínací kabely, tenzometrické měření, geodetické měření

Vydáno

30.11.2016

Nakladatel

Česká betonářská společnost ČSSI

Místo

Litomyšl

ISBN

978-80-906097-6-1

Kniha

23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016 Sborník ke konferenci

Číslo vydání

1.

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT131183,
 author="Martin {Olšák} and Ladislav {Klusáček} and Jiří {Bureš} and Radim {Nečas}",
 title="Rekonstrukce a dlouhodobé sledování železničního mostu "Gagarin"",
 annote="V článku je popsán postup rekonstrukce jednokolejného železničního mostu o pěti otvorech vystaveného v letech 1960 – 1961 v km 5,872 na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice. Původní nosná konstrukce z příčně sepnutých prefabrikovaných dodatečně předpjatých nosníků byla zesílena spřaženou deskou tvaru koryta štěrkového lože. Z důvodu zvýšení vlastní tíhy nosné konstrukce a vznesení požadavku na zesílení konstrukce na účinek zatížení železniční dopravou modelu zatížení SW/2 podle EC, byly jednotlivé pole nosné konstrukce zesíleny volně vedenými předpínacími kabely. Po dobu sedmi let probíhá dlouhodobé sledování konstrukce za účelem ověření předpokladů projektu v dlouhodobém provozu a prokázání vhodnosti použité technologie pro sanaci obdobných objektů v železniční síti, jejichž výstavba byla v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století poměrně preferována.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016 Sborník ke konferenci",
 chapter="131183",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2016",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}